HUHT

Kinh tế vi mô

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nxb Giáo dục

2012

Sách in

5

V2000-2004

Gt chính

2

Bài giảng của giáo viên phụ trách học phần

 

 

 

 

 

 

 

3

Các giáo trình kinh tế vi mô của các trường Đại học Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

4

Kinh tế học vi mô ( Phần 2)

PGS.TS. Cao Thúy Xiêm

Nxb ĐH KTQD

2012

Ebook

1

 

 

5

Kinh tế vi mô

Phí Mạnh Hồng

Đại học Quốc Gia Hà Nội

2012

Ebook

1

 

 

6

Kinh tế Vi mô

Nguyễn Thanh Minh

Nxb Tài Chính

2014

Sách in

2

Mới bổ sung

 

7

Nguyên lý Kinh tế Vi mô

Đinh Phi Hổ

Nxb Lao động Xã hội

2014

Sách in

2

Mới bổ sung

 

8

Kinh tế Vi mô

Lê Bảo Lâm

Nxb Kinh Tế Tp HCM

2017

Sách in

2

Mới bổ sung

 

9

Intermediate Microeconomics

R.Varian

Norton

2006

Sách in

1

L199

 

10

Principles of Micro economics

Robert H. Frank, Ben S. Bernanke

Nxb McGraw-Hill

2007

Sách in

1

L244

 

11

Principles of Micro economics

Robert H. Frank, Ben S. Bernanke

Nxb McGraw-Hill

2007

Sách in

1

L244

 

12

Principles of Micro economics

Robert H. Frank, Ben S. Bernanke

Nxb McGraw-Hill

2007

Sách in

3

L1282, L1154,1283

 

13

Microeconomics

B. Douglas Bernheim, Michael D. Whinston

Nxb McGraw-Hill

2008

Sách in

3

L1150,L1114 ,L1158

 

14

Study Guide For user with Microeconomics

Mc.Connel- Brue

Nxb McGraw-Hill

2008

Sách in

1

L610

 

15

Principles of Microeconomics

Lee Coppock

Norton

2014

Sach in

1

Mới bổ sung

 

 

16

Microeconomics

Karlan

Nxb McGraw-Hill

2014

Sach in

1

Mới bổ sung

 

17

Microeconomics

Christopher T.S. Ragan

Pearson Canada

2019

ebook

1

 

 

18

Microeconomics : theory and applications with calculus

Jeffrey M. Perloff

Nxb McGraw-Hill

2020

ebook

1

 

 

19

Principles of microeconomics

Ronald David Kneebone; N. Gregory Mankiw; Kenneth James McKenzie

Norton

2020

ebook

1