HUHT

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính , Nguyễn Văn Mạnh

Nxb Thống kê

1996

Ebook

Gt Chính

2

Giáo trình tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch

Nguyễn Văn Đính , Nguyễn Văn Mạnh

Nxb Thống kê

2012

Sách in

338.4

3

Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt tập thể

 

 

 

Ebook

 

4

Kỹ năng sống – Cẩm nang 150 nút dây thông dụng nhất thế giới

 

 

 

Ebook

 

5

Kỹ năng sống – 126 trò vui chơi tập thể chọn lọc

 

 

 

Ebook

 

6

25 trò chơi xây tính đồng đội

 

 

 

Ebook

 

7

Cẩm nang huấn luyện kỹ năng hoạt động dã ngoại

 

 

 

Ebook

 

8

Cẩm nang huấn luyện kỹ năng truyền tin

 

 

 

Ebook

 

9

Kỹ năng sinh hoạt dã ngoại – Tập 3: Tổ chức lửa trại

 

 

 

Ebook

 

10

Kỹ năng sống – 162 trò chơi sinh hoạt tập thể trong phòng

 

 

 

Ebook

 

11

Sống giữa thiên nhiên – Sơ cấp cứu dã ngoại

 

 

 

Ebook

 

12

Kỹ năng sống – 270 trò chơi sinh hoạt vòng tròn

 

 

 

Ebook

 

13

Sống giữa thiên nhiên – Sinh tồn trong rừng hoang

 

 

 

Ebook

 

16

Kỹ năng sống – 99 trò chơi vận động

 

 

 

Ebook

 

17

Sổ tay cắm trại

 

 

 

Ebook

 

18

Những trò chơi vui nhộn trong sinh hoạt tập thể

 

 

 

Ebook

 

19

Những trò chơi rèn luyện kỹ năng sáng tạo

 

 

 

Ebook

 

20

Trò chơi trong hội trường, trên tàu xe

 

 

 

Ebook

 

21

 

Trò chơi vận động dưới nước

 

 

 

Ebook

 

22

Trò chơi vận động dưới nước

 

 

 

Ebook

 

23

Cẩm nang sinh tồn (gc)

 

 

 

Ebook

 

24

Cẩm nang sinh hoạt dã ngoại (gc)

 

 

 

Ebook

 

25

100 trò chơi đồng đội – Team building

 

 

 

Ebook

 

26

Những trò chơi đồng đội Team Building (gc)

 

 

 

Ebook

 

27

Sống giữa thiên nhiên – Nấu nướng ngoài trời

 

 

 

Ebook

 

28

Hướng dẫn múa hát tập thể cho thanh niên bằng hình ảnh

 

 

 

Ebook

 

29

Cử điệu vui trong sinh hoạt tập thể

 

 

 

Ebook

 

30

Gestures: The Do’s and Taboos of Body Language Around the World by Roger E. Axtell

 

 

 

Ebook