HUHT

Kỹ thuật chế biến món ăn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Kỹ thuật làm món bánh Âu

Tổng cục Du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch Việt Nam

2009

Sách in

01

V905

TLTK

2

Gt Lý thuyết kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

Nguyễn Hữu Thủy

Hà Nội

2007

Sách in

01

V906

TLTK

3

Gt Thực hành chế biến món ăn

Nguyễn Thị Tuyết

Hà Nội

2007

Sách in

01

V892

TLTK

4

Gt Thực hành chế biến món ăn

Nguyễn Thị Tuyết, Uông Thị Loan

Giáo dục

2008

Sách in

01

V898

TLTK

5

GT Nấu ăn Việt Nam

Phạm Thị Hưng

Nxb ĐHQGTPHCM

2013

Sách in

01

Mới mua

TLTK

6

Chế biến món ăn

Tổng cục Du lịch

 

2013

ebook

 

vietnamtourism