HUHT

Lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Strategic Planning for Public Relations

Ronald D. Smith

Lawrence Erlbaum Associates

2002

Ebook

 

 

File

2

Strategic Public Relations Management: Planning and Managing, Effective Communication Programs,  Routledge Communication Series.

Erica Weintraub Austin and Bruce E. Pinkleton

Lawrence Erlbaum Associates.

 

2006

Ebook

 

 

File

3

A manager’s guide to PR projects: A practical

Prasons

Routledge Publisher

2006

Ebook

 

 

File

4

Quản trị quan hệ công chúng

PGS.TS Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2011

Sách in

5

V1120-1124

 

5

A Manager’s Guide to PR Projects: A Practical,

Approach  Patricia J. Parsons

Routledge Publisher

 

2003

Ebook

 

 

File

6

Web tham khảo

hat.tailieu.vn

 

Đã cung cấp PW