HUHT

Lịch sử Việt Nam

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 1

Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh

Nxb Giáo Dục

2009

Ebook

 

 

GT chính

2

Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 2

Đinh Xuân Lâm

Nxb Giáo Dục

 

Ebook

 

 

GT chính

3

Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập 3

Lê Mậu Hãn

Nxb Giáo Dục

 

Ebook

 

 

GT chính

4

Tiến trình lịch sử Việt Nam

Nguyễn Quang Ngọc

Nxb Giáo Dục

2009

Sách in

 

 

GT chính

5

Chín đời Chúa mười ba đời Vua Nguyễn

Phan Thuận An

Nxb Thuận Hóa

1996

Sách in

 

 

GT chính

6

Vua Chúa Việt Nam qua các triều đại

Trương Đình Tín

Nxb Thuận Hóa

2009

Sách in

 

 

GT chính

7

Việt Nam-Những sự kiện lịch sử:Từ nguồn gốc đến 1858

Viện Sử học

 

 

 

 

957.7

TLTK

8

Lịch Sử Việt Nam – Từ Nguồn Gốc Đến Năm 1884

Nguyễn Phan Quang, Võ Xuân Đàn [Nguyễn Phan Quang, Võ Xuân Đàn]

 

2012

Ebook

 

 

TLTK

MBS

9

Biển Đảo Việt Nam, Lịch sử – Chủ quyền – Kinh tế – Văn hóa

Viện Nghiên Cứu Phát Triển Kinh Tế Xã Hội Đà Nẵng

Văn Hóa Văn Nghệ

2016

Ebook

 

 

TLTK

MBS

10

Hoàng sa trường sa là lãnh thổ của việt nam

 

 

2008

Ebook

 

 

TLTK

MBS

11

An Nam Chí Lược

Lê tắc [tắc, Lê]

 

2012

Ebook

 

 

 

12

TUYỂN TẬP NGUYỄN HIẾN LÊ : SỬ HỌC (Selected Works of Nguyen Hien Le : History) vol 2

Nguyễn Hiến Lê

 

nxb Văn Học

Ebook

 

 

TLTK

MBS

13

Vương quốc Champa: Địa dư – Dân cư – Lịch sử

Pièrre-Bernard Lafont

 

2020

Ebook

 

 

TLTK

MBS

14

Việt Nam : a history from earliest times to the present

Ben Kiernan

Oxford University Press

2017

Ebook

 

 

TLTK

MBS

15

A History of the Vietnamese

Taylor, Keith Weller

Cambridge University Press

2014

Ebook

 

 

TLTK

MBS

16

Việt Nam 1945-1995, Chiến tranh, tị nạn, bài học lịch sử

Lê Xuân Khoa

Tiên Rồng

2004

Ebook

 

 

TLTK

MBS

17

Ngàn năm áo mũ (Thousand years of caps and robes)

Trần Quang Đức

Nhã Nam

2013

Ebook

 

 

TLTK

MBS

18

Việt Nam – Kho tàng dã sử

Vũ Ngọc Khánh & Phạm Minh Thảo [Khánh, Vũ Ngọc]

 

2012

Ebook

 

 

TLTK

MBS

19

Vietnam: A New History

Christopher Goscha

 

2016

Ebook

 

 

TLTK

MBS

20

A History of the Vietnamese

K. W. Taylor

Cambridge University Press

2013

Ebook

 

 

TLTK

MBS

21

Lịch sử Việt Nam từ cội nguồn đến thế kỷ 19

Đào Duy Anh

Nxb KHXH

2016

 

 

957.7

 

22

Các triều đại Việt Nam

Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng

Nxb VHTT

2009

 

 

957.7

 

23

Lịch sử Việt Nam (1 bộ 15 tập)

Nhóm tác giả

 

2017

 

 

957.7

 

24

Lược sử Việt Nam

Trần Trọng Kim

Nxb Văn học

2015

 

 

957.7

 

25

Lịch sử quan hệ quốc tế

Bogaturow Aleksey

Nxb Chính trị

2015

 

 

957.7

 

26

Lịch sử quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu

Andrew Hardy

Nxb Thông tấn

2015

 

 

957.7

 

27

Web tham khảo

http://hat.tailieu.vn