HUHT

Luật kinh doanh khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Hotel, Restaurant and Travel Law

Karen Morris

Delmar Cengage Learning

2007

ebook

 

Tải về

Gt chính

2

Nghệ thuật kinh doanh du lịch và quản lý nhà hàng – khách sạn: quy đinh về công tác thanh tra kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch nhà hàng – khách sạn – 2012

Thùy Linh, Việt Trinh

Nxb Lao động

2012

Sách in

03 cuốn

 

TLTK