HUHT

Luật kinh tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

Phân loại

1

Luật hợp tác xã năm 2012

 

 

 2012

 

 

 

 

2

Luật phá sản năm 2014

 

 

2014 

 

 

 

 

3

Luật doanh nghiệp 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2016

Sách in

01

 

 

4

Luật doanh nghiệp

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2016

Sách in

01

 

 

5

Luật thương mại

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2015

Sách in

01

 

 

6

Luật thương mại

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2012

Sách in

 

 

 

7

Thông tư số 133/2106/TT-BTC ngày 26-8-2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2017

Sách in

01

 

 

8

Cẩm nang tra cứu pháp luật về Lao động

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2012

Sách in

01

 

 

9

Luật kinh tế

LS.ThS. Lê Minh Nhựt

 

2006

ebook

 

 

File

10

Cẩm nang tra cứu pháp luật về doanh nghiệp

ThS. Phạm Hoài Huấn

Nxb Chính trị

2016

Sách in

01

 

 

11

Luật kinh doanh quốc tế (Luật thương mại quôc tế)

ThS. Lê Học Lâm

Nxb Lao động

2014

Sách in

02

 

 

12

Luât kinh tế (Sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Dung

Nxb Lao động

2017

Sách in

 

 

 

12

GT Luật kinh tế

Phạm Duy Nghĩa

Nxb Công An Nhân Dân

2015

Sách in

02

 

 

13

GT Pháp luật kinh tế

Nguyễn Hợp Toàn

Nxb ĐHKTQD

2015

Sách in

 

 

 

14

Business law

Jane P. Mallor

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

03

 

346.7306

15

Employment law for business

David D. Bnnett Alexander, Laura P. Hartman

Nxb McGraw Hill

2008

Sách in

02

 

344.7301

16

Law, business & society

Tony McAdams, Nancy Neslund, Kiren Dosanjh Zucker

Nxb McGraw Hill

2009

Sách in

01

 

346.73

17

Dynamic business law the essentials

Nacy Kubasek, M.Neil Browne, Daniel J. Herron

Nxb McGraw Hill

2010

Sách in

01

 

346.7307