HUHT

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

TS. Nguyễn Thế Huệ

Nxb Thông tin và Truyền tin

2012

Sách in

05

V1957-1961

Gt chính

2

Gt Lý thuyết xác suất & thống kê toán

PGS.TS. Nguyễn  CaoVăn

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

05

V1116-1119

TLTK

3

Bài tập Lý thuyết xác suất & thống kê toán

PGS.TS. Nguyễn  CaoVăn

Nxb ĐH KTQD

2013

Sách in

05

V1627-1631

TLTK

4

Bài tập Lý thuyết xác suất & thống kê toán

PGS.TS. Nguyễn  CaoVăn

Nxb ĐH KTQD

2011

Ebook

1

Dulichhue.sachweb.com

 

5

Xác suất & thống kê toán

Đào Hữu Hồ

Nxb ĐH QGHN

2012

Sách in

05

V1014-1018

TLTK

6

Hướng dẫn giải các bài toán Xác suất & thống kê toán

Đào Hữu Hồ

Nxb ĐH QGHN

2011

Sách in

01

V1059

TLTK

7

Lý thuyết xác suất

Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

05

V1019-1023

TLTK