HUHT

Marketing căn bản

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Marketing căn bản

Trần Minh Đạo

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

5

V1667-V1671

 

2

Nguyên lý tiếp thị

Phillip Kotler

Nxb Thống kê

2014

Sách in

3

 

 

3

Gt Marketing căn bản

GS.TS Trần Minh Đạo

ĐHKTQD

2013

Sách in

1

V1503

 

4

Applications in Basic Marketing

D.Perreault

Mc Graw Hill

2005

Sách in

6

L204-209

 

5

Essentials of Marketing

William D. Perreault. Edmund Jerome McCarthy

Mc Graw Hill

2006

Sách in

2

L219-224

 

6

Essentials of Marketing

Jr. Perreault. William. Joseph Cannon. E. Jerome McCarthy

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L839

 

7

Marketing Strategy: Based on First Principles and Data Analytics

Robert W. Palmatier; Shrihari Sridhar

Palgrave

2017

Ebook

1

 

 

8

Principles of Marketing

Philip Kotler, Gary ArmStrong

Pearson

2018

Ebook

1

 

 

9

Principles of marketing

 

Lloyd C Harris; Philip Kotler; Gary Armstrong; Hongwei He

Pearson

2020

Ebook

1

 

 

Chuyên khảo Marketing

10

Corporate Rivalry and Market Power

Andreas Papatheodorou

Tauris

6/13/2006

Sách in

3

L353, 354, 355

 

11

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/20/2007

Sách in

1

L864

 

12

Marketing

Grewal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

Mới bổ sung

 

13

Marketing: The Core

Roger Kerin. Steven Hartley. William Rudelius

Mc Graw Hill

11/6/2008

Sách in

3

L1213

 

14

 Marketing

Rechardson

Mc Graw Hill

2008

Sách in

10

L770-L779

 

15

Marketing for Rainmakers

Phil Fragasso

Wiley

7/28/2008

Sách in

1

L862

 

16

Gravitational

Jimmy Vee

Wiley

2008

Sách in

1

L189

 

17

Multichannel Marketing

Akin Arikan

Sybex

2008

Sach in

1

L196

 

18

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/3/2009

Sách in

1

L868

 

19

Marketing

Steven Hartley. Roger Kerin. William Rudelius

Mc Graw Hill

1/13/2010

Sách in

1

L865

 

20

When free Markets Fail

McCleskey

Wiley

2010

Sách in

2

L1380,1381

 

21

M: Marketing with Premium Content Access Card

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

1/4/2010

Sách in

1

L1214

 

22

Engagement Marketing

Gail F. Goodman

Wiley

5/1/2012

Sách in

2

L1504, 1505

 

23

The New Rules of Marketing & PR

David Meerman Scott

Wiley

7/1/2013

Sách in

1

L1233

 

24

Built in Social

Jeff Korhan

Wiley

2013

Sách in

1

L1514

 

25

Marketing hiện đại

Lưu Đan Thọ

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

Mới bổ sung

 

26

Các kỹ năng Marketing hiệu quả

Trần Thị Bích Nga Dịch

Nxb Tổng hợp Hcm

2016

Sách in

2

Mới bổ sung

 

27

21 Chiến lược Marketing tuyệt đỉnh

Jay Abraham

Ncb Phụ Nữ

2017

Sách in

2

Mới bổ sung