HUHT

Marketing du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Marketing du lịch

Bùi Thị Tám

Nxb ĐH Huế

2009

Sách in

10

 

Gt chính

2

Marketing for hospitality and tourism

Kotler, Bower

Person

1996, 2003

Sách in

2

L444,445 (2006)

 

3

Servece marketing – Intergrating customer focus across the firm

Zeithaml

McGraw-hill

2006

Sách in

1

L1897, (658.8)

 

4

Marketing du lịch

Trần Ngọc Nam

Nxb TPHCM

2005

Sách in

1

 

 

5

Marketing hiện đại

Lưu Đan Thọ

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

 

Tài liệu chuyên khảo

6

Các kỹ năng Marketing hiệu quả

Trần Thị Bích Nga Dịch

Nxb Tổng hợp Hcm

2016

Sách in

2

 

 

7

Marketing dịch vụ

Võ Thị Ngọc Thúy

Nxb ĐHQGTPHCM

2016

Sách in

5

 

 

8

Marketing dịch vụ hiện đại

Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt

Nxb Tài Chính

2016

Sách in

2

 

 

9

21 Chiến lược Marketing tuyệt đỉnh

Jay Abraham

Ncb Phụ Nữ

2017

Sách in

2

 

 

10

Corporate Rivalry and Market Power

Andreas Papatheodorou

Tauris

6/13/2006

Sách in

3

L353, 354, 355

Tài liệu chuyên khảo

11

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/20/2007

Sách in

1

L864

Tài liệu chuyên khảo

12

Marketing

Grewal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

L1895(658.8)

Tài liệu chuyên khảo

13

 Marketing

Rechardson

Mc Graw Hill

2008

Sách in

10

L770-L779

Tài liệu chuyên khảo

14

Marketing: The Core

Roger Kerin. Steven Hartley. William Rudelius

Mc Graw Hill

11/6/2008

Sách in

3

L1213

Tài liệu chuyên khảo

15

Marketing for Rainmakers

Phil Fragasso

Wiley

7/28/2008

Sách in

1

L862

Tài liệu chuyên khảo

16

Gravitational

Jimmy Vee

Wiley

2008

Sách in

1

L189

Tài liệu chuyên khảo

17

Multichannel Marketing

Akin Arikan

Sybex

2008

Sach in

1

L196

Tài liệu chuyên khảo

18

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/3/2009

Sách in

1

L868

Tài liệu chuyên khảo

19

Marketing

Steven Hartley. Roger Kerin. William Rudelius

Mc Graw Hill

1/13/2010

Sách in

1

L865

Tài liệu chuyên khảo

20

M: Marketing with Premium Content Access Card

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

1/4/2010

Sách in

1

L1214

Tài liệu chuyên khảo

21

When free Markets Fail

McCleskey

Wiley

2010

Sách in

2

L1380,1381

Tài liệu chuyên khảo

22

Engagement Marketing

Gail F. Goodman

Wiley

5/1/2012

Sách in

2

L1504, 1505

Tài liệu chuyên khảo

23

The New Rules of Marketing & PR

David Meerman Scott

Wiley

7/1/2013

Sách in

1

L1233

Tài liệu chuyên khảo

24

Built in Social

Jeff Korhan

Wiley

2013

Sách in

1

L1514

Tài liệu chuyên khảo

25

Marketing for hospitality and tourism

 

Baloglu, Seyhmus;Bowen, John T.;Kotler, Philip;Makens, James C

Langara College

2018

 

Ebook

1

 

 

26

The Proceedings of Global Hospitality and Tourism Conference on Experiential Management and Marketing (GHTC – 2020)

Dr Saurabh Kumar Dixit

North – Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya (India)

2020

Ebook

 

 

 

27

Best Practices in Hospitality and Tourism Marketing and Management

Ana María Campón-Cerro, José Manuel Hernández-Mogollón, José Antonio Folgado-Fernández

Springer International Publishing

2019

Ebook

 

 

 

28

Wine Tourism Destination Management and Marketing: Theory and Cases

 

Marianna Sigala, Richard N.S. Robinson

Springer International Publishing; Palgrave Macmillan

2019

Ebook

 

 

 

29


Strategic Innovative Marketing and Tourism: 7th ICSIMAT, Athenian Riviera, Greece, 2018

 

Androniki Kavoura, Efstathios Kefallonitis, Apostolos Giovanis

Springer International Publishing

2019

Ebook

 

 

 

30

Marketing and Managing Tourism Destinations

Alastair M. Morrison

 

Routledge

 

2019

Ebook

 

 

 

31


Marketing for Tourism and Hospitality: Collaboration, Technology and Experiences

 

Alan Fyall; Patrick Legohérel; Isabelle Frochot; Youcheng Wang

Routledge

2019

Ebook

 

 

 

32


Tourism Marketing: A Strategic Approach

 

Nilanjan Ray, Raj Kumar, Dilip Kumar Das

Apple Academic Press

2019

Ebook

 

 

 

33

Marketing for hospitality and tourism

Baloglu, Seyhmus;Bowen, John T.;Kotler, Philip;Makens, James C

Langara College

2018

Ebook

 

 

 

Chuyên khảo Marketing

34

Marketing hiện đại

Lưu Đan Thọ

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

MBS

Tài liệu chuyên khảo

35

21 Chiến lược Marketing tuyệt đỉnh

Jay Abraham

Ncb Phụ Nữ

2017

Sách in

2

MBS

Tài liệu chuyên khảo

36

Các kỹ năng Marketing hiệu quả

Trần Thị Bích Nga Dịch

Nxb Tổng hợp Hcm

2016

Sách in

2

MBS

Tài liệu chuyên khảo

37

22 quy luật bất biến tron marketing

Al Ries, Jack Trout

Nxb Tổng hợp Hcm

2017

Sách in

2

MBS

Tài liệu chuyên khảo

38

Corporate Rivalry and Market Power

Andreas Papatheodorou

Tauris

6/13/2006

Sách in

3

L353, 354, 355

Tài liệu chuyên khảo

39

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/20/2007

Sách in

1

L864

Tài liệu chuyên khảo

40

Marketing

Grewal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

MBS

Tài liệu chuyên khảo

41

 Marketing

Rechardson

Mc Graw Hill

2008

Sách in

10

L770-L779

Tài liệu chuyên khảo

42

Marketing for Rainmakers

Phil Fragasso

Wiley

7/28/2008

Sách in

1

L862

Tài liệu chuyên khảo

43

Marketing: The Core

Roger Kerin. Steven Hartley. William Rudelius

Mc Graw Hill

11/6/2008

Sách in

3

L1213

Tài liệu chuyên khảo

44

Gravitational

Jimmy Vee

Wiley

2008

Sách in

1

L189

Tài liệu chuyên khảo

45

Multichannel Marketing

Akin Arikan

Sybex

2008

Sach in

1

L196

Tài liệu chuyên khảo

46

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/3/2009

Sách in

1

L868

Tài liệu chuyên khảo

47

Marketing

Steven Hartley. Roger Kerin. William Rudelius

Mc Graw Hill

1/13/2010

Sách in

1

L865

Tài liệu chuyên khảo

48

When free Markets Fail

McCleskey

Wiley

2010

Sách in

2

L1380,1381

Tài liệu chuyên khảo

49

M: Marketing with Premium Content Access Card

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

1/4/2010

Sách in

1

L1214

Tài liệu chuyên khảo

50

Engagement Marketing

Gail F. Goodman

Wiley

5/1/2012

Sách in

2

L1504, 1505

Tài liệu chuyên khảo

51

The New Rules of Marketing & PR

David Meerman Scott

Wiley

7/1/2013

Sách in

1

L1233

Tài liệu chuyên khảo

52

Built in Social

Jeff Korhan

Wiley

2013

Sách in

1

L1514

Tài liệu chuyên khảo

53