HUHT

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb ĐH Huế

2009

V164-172

Gt chính

2

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Đinh Trung Kiên

Nxb ĐHQGHN

2006

V897

Gt chính

3

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Bùi Thanh Thủy

Nxb ĐHQGHN

2009

V1238-1240

Gt chính

4

Các tài liệu sách hướng dẫn liên quan khác: Guide book tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Việt

 

 

 

 

 

5

Công nghệ du lịch

Foster L.Dennis

Nxb Thống kê

2001

V154(910)

 

 

6

Gt Hướng dẫn du lịch

PGS.TS Nguyễn Văn Đính

Nxb Thống kê

2000

V870

 

7

Việt Nam lễ hội cổ truyền

Huỳnh Yên Trầm My

Nxb Đà Nẵng

2002

 

 

8

Bộ sưu tập sách Đối thoại với các nền văn hóa các nước trên thế giới

Trịnh Duy Hóa dịch

Nxb Trẻ

2006

V111 -133

 

9

10 kỹ năng tạo nên sự thành công của người HDDL

Bùi Thanh Thủy

Nxb ĐHQGHN

2009

Sách photo

 

10

Huyền thoại danh lam xứ Huế

Bửu Kế

NXB Thuận Hóa

2012

959.749

 

11

Sài Gòn năm xưa

Vương Hồng Sển

NXB THTPHCM

2013

959. 779

 

12

Sài Gòn xưa và nay

Nhóm tác giả

NXb Hồng Đức

2013

959. 779

 

13

Đà Lạt xưa

Hoàng Xuân Hãn

NXB Thế giới

2013

959. 769

 

14

Huế những dấu ấn lịch sử và văn hóa

Trương Thị Cúc, Nguyễn Xuân Hoa

NXB Thuận Hóa

2013

959.749

 

15

Huế thành phố di sản thế giới

Đào Hoa Nữ

NXB Thông tấn xã

2014

959.749

 

16

Lược sử vùng đất Nam Bộ – Việt Nam

Vũ Minh Giang chủ biên

NXB Chính trị

2014

959. 77

 

17

Chùa Bà Bình Dương

Hoàng Anh

NXB Thời đại

2014

959. 77

 

18

Đất và người Nam Bộ

Ca Văn Thỉnh

NXB Trẻ

2016

959. 77

 

19

Di sản Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Xưa và Nay

Nxb THTPHCM

2016

 

 

20

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

Huỳnh Lứa

NXB THTPHCM

2017

959. 77

 

21

Các tiểu quốc thuộc Vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ

TS. Đặng Văn Thắng chủ biên

NXB Chính trị

2017

959. 77

 

22

Cẩm nang hướng dấn du lịch Việt Nam

Như Quỳnh, Như Hoa

NXB Thế giới

2017

V2682, 2683

 

23

Thành cổ ở Phú Yên

Đặng Văn Thắng, Phí Ngọc Tuyến

Nxb ĐH QGTPHCM

2018

 

 

24

Xuyên Việt bút ký 1

Đỗ Minh Thành

Nxb Hồng Đức

2020

 

 

25

Xuyên Việt bút ký 2

Đỗ Minh Thành

Nxb Thanh niên

2021

 

 

26

Exploratory sofware Testing. Tips, Tricks, Tours and Techniques to guide test design

Jame. A Whittake

Pearson Education

2009

Ebook

 

27

Touring Gotham’s Archaeological Past: 8 Self-Guided Walking Tours through New York City

Diana diZerega Wall, Anne-Marie Cantwell

 

2004

Ebook

 

28

Bộ sưu tập văn hóa dân gian Việt Nam

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Nxb Mỹ Thuật

 

 

 

29

Tham khảo tại trang: hat.tailieu.vn

 

 

 

 

 

30

(Aspects of Tourism) Tour Guiding Research_ Insights, Issues and Implications

Betty Weiler, Rosemary Black

Channel View Publications

2014

Ebook

MBS

 

31

How to Start a Tour Guiding Business

Gerald Mitchell

Electronic & Database Publishing, Inc

2008

Ebook

MBS

 

32

Complexity_ A Guided Tour-

Melanie Mitchell

OUP

2009

Ebook

MBS