HUHT

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

TS Đinh Trung Kiên

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

Sách in

 

V897

GT chính

2

Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam

GS.TS Trần Ngọc Thêm

Nxb thành phố Hồ Chí Minh

1997

Ebook

 

MBS

GT chính

 

3

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Bùi Thanh Thủy

Nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội

2009

Sách in

 

V1238-1240

GT chính

4

Làng nghề truyền thống Việt Nam

Bùi Văn Vượng

Nxb VHDT

 

Ebook

 

 

TLTK

5

Địa lý du lịch

Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên)

NxbTp. Hồ Chí Minh

1996

Ebook

 

 

TLTK

6

Công nghệ du lịch

Foster L. Dennis

Nxb Thống kê

2001

 

 

V154

TLTK

7

Thông tin từ Internet

 

 

 

 

 

 

TLTK

8

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb ĐH Huế

2009

 

 

V164-172

 

9

Gt Hướng dẫn du lịch

PGS.TS Nguyễn Văn Đính

Nxb Thống kê

2000

 

 

V870

 

10

 Non Nước Việt Nam

Phạm Công Sơn

Nxb Văn hoá Thông tin

2009

 

 

V1140

 

11

Cẩm nang hướng dẫn du lịch

 

 

Nxb Thế giới

2017

 

 

959.7

 

12

Bộ sưu tập văn hóa dân gian Việt Nam

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Nxb Mỹ Thuật

 

 

 

1.070 bản

 

13

The Tour Guide: Walking and Talking New York

Jonathan R. Wynn

University of Chicago Press

 2011

Ebook

 

 

 

14

Exploratory sofware Testing. Tips, Tricks, Tours and Techniques to guide test design

Jame. A Whittake

Pearson Education

2009

Ebook

 

 

 

15

Tourism: the business of hospitality and travel

Pearson Education.; Cook, Roy A.; Hsu, Cathy H. C.; Taylor, Lorraine L

Pearson Education

2017;2018

Ebook

 

MBS

 

16

Islamic Tourism: Management of Travel Destinations

Ahmad Jamal, Razaq Raj, Kevin A Griffin

CABI

2019

Ebook

 

MBS

 

17

The Accidental Tour Guide

 

Moody, Mary

Simon & Schuster Australia

2019

Ebook

 

 

 

18

Cycling Touring Guide

Briercliffe, Harold

Pavilion Books Company Limited

 

 

 

 

 

 

19

Master Your Emotions: A Practical Guide to Overcome Negativity and Better Manage Your Feelings

Thibaut Meurisse

 

2018

Ebook