HUHT

Nghiệp vụ lễ tân

 

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Hotel front office management. (3th, Ed.)

K Bardi, J. A., (2010), 

New Jersey, USA: Published by John Wiley &  Sons, Inc.

 

2010

 

 

File

GT chính

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần

 

 

 

 

 

 

GV cung cấp

3

Nghiệp vụ lễ tân

Tổng cục Du lịch VN

Tổng cục Du lịch VN

2015

ebook

 

 

 

4

Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Lại Thế Luyện

Nhà sách Quang Minh

2011

Ebook

 

 

TLTK

5

Gt Nghiệp vụ lễ tân

TS. Trịnh Xuân Dũng

Trường trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội

1999

Sách in

01 cuốn

 

TLTK

6

Lễ tân công cụ giao tiếp

Louis Dusault

Nxb Chính trị Quốc gia

2015

Sách in

05 cuốn

 

TLTK

7

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2005

Sách in

01 cuốn

 

TLTK

8

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng cục du lịch Việt Nam

Tổng cục du lịch Việt Nam

2013

 

 

 

Không có (Có bản xuất bản 2005)

9

Quản trị kinh doanh khách sạn,

 Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản Tài chính, TP Hồ Chí Minh, 2014

2014

Sách in

 

 

 

10

Professional Hotel Front Office Management

Bhakta

Mc graw hill india

2011

File

 

 

Ebook

11

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng cục du lịch Việt Nam

Tổng cục du lịch Việt Nam

2005

Sách photo