HUHT

Nhập môn quan hệ công chúng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

PR Lý luận & ứng dụng

Đinh Thị Thúy Hằng

Nxb Lao động Xã Hội

2008

Sách

 

2

Tôi PR cho PR

DiLi

Nxb Văn hóa Thông tin

2015

Ebook

 

3

Ngành Pr tại Việt Nam

Đinh Thị Thúy Hằng

Nxb Lao Động Xã Hội

2010

Ebook

 

4

Quảng cáo thoái vị & Pr lên ngôi

Al Rise & Lẩu Ries

Nxb Trẻ

2005

Ebook

 

5

Phong cách Pr chuyên nghiệp

Hoàng Xuân Phương

Nxb Lao Động Xã Hội

2012

Ebook

 

6

Kỹ Năng viết trong quan hệ công chúng

Nguyễn Diệu Linh

Nxb Dân trí

2005

Đề xuất

 

6

Quản trị quan hệ công chúng

PGS.TS Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2011

V1120-1124

 

7

Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates.

 

Ronald D. Smith

Lawrence Erlbaum Associates

2002

Ebook

 

8

Strategic Public Relations Management: Planning and Managing, Effective Communication Programs, Routledge Communication Series.

Erica Weintraub Austin and Bruce E. Pinkleton

Lawrence Erlbaum Associates.

 

2006

Ebook

 

9

A Manager’s Guide to PR Projects: A Practical,

Approach  Patricia J. Parsons

Routledge Publisher

 

2003

Ebook

 

10

Pr từ chưa biết đến chuyên gia

Hoàng Xuân Phương

NXB Lao động

2016

Sách in

659.2338

11

Web tham khảo

hat.tailieu.vn

 

Đã cung cấp PW

12

Web tham khảo

http://www.cesti.gov.vn. 

 

Truy cập tại Thư viện

13

Web Tham khảo

http://db.vista.gov.vn/

 

Truy cập tại Thư viện

14

Web Tham khảo

http://www.itdr.org.vn/vi/

 

Truy cập tại Thư viện