HUHT

Nhập môn quản trị nhà hàng

 

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1           

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2010

Ebook

2003 

2           

Bg của giảng viên phụ trách học phần

 

 

 

 

3           

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Nguyễn Văn Dung

GTVT

2009

V883

4           

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Nguyễn Văn Dung

NXB Kinh tế

2011

Đang đặt mua 5 cuốn

5           

GT Công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb Lao động

2009

V1622-1626

6           

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

7           

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2003

ebook

8           

Food and drink service Hospitality Training Foundation Macmilan

Roy Hayter

London

1996

Ebook

MBS

9           

Proactive food and drink service : level 2

Joyce Nutley; Holly Bamunuge; Graham Edwards

Heinemann

2008

Ebook

MBS

10         

Culinary Taste: Consumer Behaviour in the International Restaurant Sector (Hospitality, Leisure and Tourism)

Donald Sloan

 

2003

Ebook

MBS

11         

Restaurant Service Basics [2nd ed]

Sondra J. Dahmer

John Wiley & Sons

2009

Ebook

MBS

12         

Restaurant and Food Service Equipment [1 ed.]

John a Drysdale

Pearson

 

2009

Ebook

MBS

13         

Hotel management and operation

Denney G. Rutherford, Micheal J. O’Fallon

Wiley

2007

Sách của GV

14         

Strategie de création d’entreprise hôtellerie et touristique

Christine Pagnon-Maudet

Ellipes  édition Marketing S.A.,Paris, 2007

2007

 

15         

Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý

Mỹ Nga biên soạn

Nxb Lao động XH

2006

V146

16         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Hoàng Giang

Nx trẻ

2007

V142

17         

Từ điển du lịch Anh – Việt (ngành QTKS, Du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)

 

Nxb Trẻ

2002

Tailieu.vn

18         

http://my.opera.com/CANDO%20GROUP/blog/show.dml/1222792

http://nqcenter.wordpress.com/bang-gia/bang-gia-tai-lieu-quan-ly-nha-hang/

http://ebooks.kmmhuy.com/index.php/tai-li%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-nha-hang/

19         

The Restaurant: From concept to Operation

John J. Walker

Wiley

2013

ebook

20         

Restaurant marketing and Advertising for just a few dolar

Amy S. Jorgensen

Atlantic Publishing Group

2003

L356

21         

Restaurant Operation Management. Principal and Practice

Jack D. Ninemeier

David K. Hayes

Pearson

2006

L408 – 409

22         

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

L429

23         

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

L433

24         

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

L431

25         

Công nghệ du lịch (Kỹ thuật nghiệp vụ)

Dwnnis L. Poster

Nxb Thống kê

2001

V154

26         

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

27         

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

28         

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

29         

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

30         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

31         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Thục Nữ biên dịch

Nxb Tổng hợp Đồng Nai

2004

 

32         

Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ, quả và trang trí món ăn

Lê Chí Tường biên soạn

Nxb Phụ nữ

2005

 

33         

Đặt chỗ cơ bản

TransViet Travel

 

2008

Tài liệu hội thảo

34         

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

35         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

36         

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

 

37         

Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Viện ĐH Mở Hà Nội

Nxb Thanh niên

2009

 

38         

Cắm hoa nghệ thuật từ rau củ quả

Thùy Linh biên soạn

Nxb Lao động

2005

 

39         

Nghệ thuật tạo hình rau củ

Đặng Diệu Vinh

Nxb THTPHCM

2004

 

40         

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

41         

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

42         

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

Photo

43         

Nghệ thuật bày hoa quả

Taizo Hirano

Nxb Phụ nữ

2006

 

44         

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

Sách tiếng Pháp

 

45         

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

Sách tiếng Pháp

46         

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

Sách tiếng Pháp

47         

Technologie culinaire

 

Foucher

2001

Sách photo

48         

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

photo

49         

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

photo

50         

Kỹ nghệ du lịch: Hướng dẫn giáo khoa & bài tập kinh doanh du lịch

Benedict Kruse, Khoan Hồng

Nxb Thanh niên

2000

 

51         

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

Sách in

 

52         

Giám sát khách sạn

Trần Nữ Ngọc Anh

Nxb Thanh niên

2009

 

53         

Tổ chức và quản lý kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Trương Sĩ Quý

Trung tâm Đào tạo từ xa

1996

 

54         

Tài liệu đào tạo – Training materials:

Lưu trú tại gia – Vệ sinh an toàn thực phẩm – Vệ sinh và bảo vệ môi trường cảnh quan – Sơ cứu và HIV/AIDS – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng hướng dẫn – Phát triển sản phẩm – Hướng dẫn đào tạo

 

Dự án du lịch cộng đồng

Hà Nội

2007

 

55         

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

Sách tiếng Pháp

56         

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

Sách tiếng Pháp

57         

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

Sách tiếng Pháp

58         

Hôtells extraordinaires spécial budget

 Herbert Ypma

 

2002

Sách ảnh tiếng Pháp

59         

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

Sách tiếng Pháp

60         

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

Sách tiếng Pháp

61         

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

Sách tiếng Pháp, photo

62         

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

Sách tiếng Pháp

63         

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

Sách tiếng Pháp, photo

64         

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

65         

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

Sách tiếng Pháp, photo

66         

Hospitality management accounting

Michael M. Coltman

Cabi

1987

 

67         

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

Sách tiếng Pháp

68         

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

Sách tiếng Anh photo

69         

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

Sách tiếng Anh photo

70         

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

Sách tiếng Anh photo

71         

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

Sách tiếng Anh photo

72         

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

Sách tiếng Pháp, photo

73         

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

Sách tiếng Pháp

74         

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

Sách tiếng Pháp

75         

Tourism: Principles, practices, philosophies

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie

John Wiley

2003

 

76         

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

Sách photo

77         

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp, photo

78         

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

Sách photo

79         

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

Sách tiếng Pháp

80         

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp

81         

Marketing des services touristques et hôteliers

Micheo Balfet

Ellipses

2001

 

82         

L’anglais du tourisme de l’Hôtellrie et de la restaurantion

Pierre Vedel

Pocket

2006

 

83         

Tourisme de mémoire

 

 

2003

 

84         

Bienvenue dans le monde de L’Hebergement

Geneviève

BPI

1998

 

85         

Hô tellerie restauration

Claude Milan

Casteilla

1996

 

86         

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

87         

Accueil, service et comercialisation en restaurant

Jean – Luc Frusetta

Jacques Lanore

2002

 

88         

Saviors et techniques de Restaurant 1

 

BPI

1998

 

89         

Saviors et techniques de Restaurant 2

 

BPI

1998

 

90         

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

91         

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

92         

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

93         

Hospitality and restaurant management

 

Pearson

2007

 

94         

Mastering inrormation management

Donald A. Marchand

Prentice Hall

2000

 

95         

Hospitality operations

Jack D. Ninemeier

Prentice Hall

2005

 

96         

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

Sách tiếng Anh, photo

97         

Restaurant management

Nancy Scanlon

Wiley

1993

 

98         

Hotel and lodging management

Ala T. Stutts

Wiley

2001

 

99         

Restaurant service basics

Sondra J. Dahmer

Wiley

2002

 

100       

Vietnam tourism occupational skill standards front office manual 

 

 

2005

Tài liệu hội thảo