HUHT

Nhập môn tổ chức và quản lý sự kiện

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

Ghi chú

1

Event management & Event tourism

Donald Getz

Cognizant Communication Corporation

2004

L441-442

GT Chính

2

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb ĐHKTQD

2012

V1154-1158

TLTK

3

Festival and Special Event Management

Allen, J.

Ontario, John Wiley

2010

 

 

4

Event management

Allen, J.

Ontario, John Wiley

2008

Ebook

 

5

Successful event management: A practical handbook

Anton Shone, Bryn Parry

Nxb Cengage

2013

L1232

TLTK

6

Quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

Nguyễn Thị Mỹ Thanh – Sử Ngọc Diệp

Lao Động Xã Hội

2015

3 cuốn

MBS

7

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải (Cb)

Nxb Lao động

2014

V1230 -1234

TLTK