HUHT

Quản lý bar và dịch vụ đồ uống

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – Bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

Sách in

01 cuốn

GV

GT chính

2

28 tình huống giao tiếp trong nhà hang khách sạn

Nguyễn Thị Quỳnh Giao

Nxb Đà Nẵng

 

 

 

 

Bổ sung

3

Principles and Pratices of Bar and Beverage Management,.

James Murphy

Nxb  Goodfellow

2013

 

 

 

chưa có

4

Food and Beverage Service

John Cousins, Dennis Lillicrap, Suzanne Weekes

Hodder Education

2016

 

 

 

 

5

The Professional Bar & Beverage Manager’s Handbook: How to Open and Operate a Financially Successful Bar, Tavern, and Nightclub With Companion CD-ROM

Amanda Miron, Douglas R Brown

Atlantic Publishing Group Inc.

2006

File

 

 

Ebook

6

Improving food and beverage performance

Keith Waller, Butterworth Heinemann, Oxford 1996).

Butterworth-Heinemann

1996

File

 

 

Ebook

7

The Food and Beverage Magazine Guide to Restaurant Success: The Proven Process for Starting Any Restaurant Business From Scratch to Success

Michael Politz

John Wiley & Sons

2020

File

 

 

Ebook

8

Innovations in Technologies for Fermented Food and Beverage Industries

 

Sandeep Kumar Panda, Prathapkumar Halady Shetty

Springer International Publishing

2018

File

 

 

9

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần