HUHT

Quản lý điểm đến

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

A practical guide to tourism destination management

World Tourism Organization

World Tourism Organization

2007

ebook

1

 

 

2

Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition

Morgan, A. Pritchard & R. Pride

Oxford, Butterworth-Heinemann

2007

ebook

 

 

 

3

Marketin and managing tourism destinations

Alastais M. Morrison

Routledge

2013

Ebook

1

File

ebook

4

Destination Marketing and Management: Theories and Implication

Y. Wang, A. Pizam

Cabi Publishing

2011

ebook

 

 

 

5

Destination Resilience: Challenges and Opportunities for Destination Management and Governance (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility)

Elisa Innerhofer

Cromwell Press

2016

Sách in

 

 

 

6

Destination Competitiveness, the Environment and Sustainability: Challenges and Cases. CABI Series in Tourism Management Research

A. Artal-Tur

Routledge London

2018

Sách in

5

V1932-1934

 

7

Islamic Tourism: Management of Travel Destinations

 Ahmad Jamal; Razaq Raj; Kevin A Griffin

CABI

2019

Ebook

 

 

 

8

Tourist Destination Management: Instruments, Products, and Case Studies (Tourism, Hospitality & Event Management)

Nazmi Kozak

Kidlington,Oxford

2017

Sách in

5

V1935-1937

Sách in

9

Du lịch 3 miền tập 1: Nam

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2012

Sách in

5

V1932-1934

V1941-1942

TLTK

10

Du lịch 3 miền tp 2: Trung

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2016

Sách in

5

V1935-1937

V1943-1944

TLTK

11

Du lịch 3 miền tập 3: Bắc

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2008

Sách in

5

V1938-1940

V1945-1946

TLTK

12

Lữ hành du lịch

Trần Văn Mậu

Nxb Giáo dục

1998

Sách in

1

V858

 

13

Địa lý kinh tế xã hội thế giới

Ông Thị Đan Thanh

Nxb ĐH Sư phạm

2009

Sách in

1

V856

 

14

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

1

V866

 

15

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Lê Thông

Nxb ĐHSP

2004

Sách in

1

V867

 

16

Hỏi đáp về làng nghề truyền thống Việt Nam

Phạm Bá Toàn

Nxb QĐND

2009

Sách in

1

V894

 

17

Du lịch Việt Nam những điểm đến

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nxb Thanh niên

2006

Sách in

1

V877

 

18

Tài nguyên du lịch

Lê Thông

 

1995

Sách in

1

V876

 

19

Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các nước trên thế giới

Nguyễn Văn Chính

Nxb QĐND

2009

Sách in

1

V887

 

 

20

Công nghệ du lịch

Dennis L. Foster

Nxb Thống kê

2001

Sách in

1

V895

 

21

Sổ tay khám phá Trung Quốc

Minh Châu

Nxb VHTT

2007

Sách in

1

V884

 

22

Sổ tay du lịch 3 miền

Thanh Bình

Nxb Lao động

2009

Sách in

1

V893

 

23

Địa lý các tỉnh thành Việt Nam

Lê Thông

Nxb Giáo dục

2005

Sách in

1

V896

 

24

Lịch sử địa danh Việt Nam

Vũ Ngọc Khánh

Nxb Thanh Niên

2008

Sách in

1

V900

 

25

Du lịch 3 miền

Bửu Ngôn

Thanh niên

2008

Sách in

1

V903

 

26

Hỏi đáp vê các hang, động, địa đạo nổi tiếng ở Việt Nam

Đặng Việt Thủy

Nxb QĐND

2009

Sách in

1

V902

 

27

Địạ lý kinh tế xã hội châu Á

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

1

V908

 

28

Địa lý kinh tế xã hội châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

1

V909

 

29

Đất nước mến yêu

Vương Lan

Nxb TPHCM

1995

Sách in

1

V911

 

30

Việt nam hình ảnh

Trần Anh Thơ

Nxb Giáo dục

2003

Sách in

1

V915

 

31

Đình chùa lăng tẩm

 

Nxb VHTT

 

Sách in

1

V917

 

32

Di tích danh lam Hà Nội và vùng phụ cận

Lưu Minh Trị

Nxb Hà Nội

2000

Sách in

1

V918

 

33

Địa lý kinh tế Việt Nam

Văn Thái

Nxb Giáo dục

1999

Sách in

1

V935

 

34

Đường phố Đà Nẵng

Thạch Phương

Nxb Đà Nẵng

2002

Sách in

1

V934

 

35

Hành trình về làng Việt cổ

Bùi Xuân Đính

 

2008

Sách in

1

V932

 

36

Đình chùa nổi tiếng Việt Nam

Ngô Thị Kim Doan

Nxb VHTT

2004

Sách in

1

V927

 

37

Địa lý kinh tế xã hội châu Âu

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2008

Sách in

1

V928

 

38

Sổ tay địa danh Việt Nam

Nguyễn Dược

Nxb Giáo dục

1998

Sách in

1

V938

 

39

Làng nghề du lịch  Việt Nam

Hoàng Văn Châu

Nxb Thống kê

2007

Sách in

1

V939

 

40

Địa danh lịch sử

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nxb ĐH Bách khoa

2007

Sách in

1

V945

 

41

Sổ tay du lịch 3 miền

Hồng Yến

Nxb Lao động

2009

Sách in

1

V947

 

42

Sổ tay du lịch 3 miền

Thanh Bình

Nxb Lao động

2009

Sách in

1

V956

 

43

Sổ tay đị danh du lịch

Nguyễn Quang Hà

Nxb Giáo dục

1997

Sách in

1

V959

 

44

Những kỳ quan du lịch

Bùi Văn Quảng

Nxb Trẻ

2007

Sách in

1

V963

 

45

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2012

Sách in

5

V1039-1043

 

46

Du lịch Việt Nam

ĐH Duy Tân

Nxb ĐH Duy Tân

2011

Sách in

1

V1299

 

47

Xuyên Việt bút ký 1

Đỗ Minh Thành, Trần Thị Bảo Châu

Nxb Hồng Đức

2020

Sách in

3

MBS

 

48

Xuyên Việt bút ký 2

Đỗ Minh Thành, Trần Thị Bảo Châu

Nxb Hồng Đức

2020

Sách in

3

MBS

 

49

(Tourism on the Verge) Design Science in Tourism_ Foundations of Destination Management

Daniel R. Fesenmaier, Zheng Xiang (eds.) –

-Springer International Publishing

2017

Ebook

 

MBS

 

50

(Tourism, Hospitality & Event Management) Tourist Destination Management_ Instruments,

Nazmi Kozak, Metin Kozak –

Products, and Case Studies-Springer International Publishing

2019

Ebook

 

MBS

 

51

Asian Brand Strategy (Revised and Updated)_ Building and Sustaining Strong Global Brands in Asia

Martin Roll

Business & Brand Strategist

Martin Roll Company

 

2015

Ebook

 

MBS

 

52

Market-based management

Best, Roger

Pearson

2014

Ebook

 

MBS

 

53

The Business of Tourism Management 

John Beech

Financal Times Management

2006

Ebook

 

MBS

 

54

The Business of Tourism Management

John Beech, Simon Chadwick

-Financial Times_ Prentice Hall

2005

Ebook

 

MBS

 

55

The Brutal Truth About Asian Branding_ And How to Break the Vicious Cycle

Joseph Baladi

-Wiley

2011

Ebook

 

MBS

 

56

Wine Tourism Destination Management and Marketing_ Theory and Cases

Marianna Sigala, Richard N.S. Robinson

Springer International Publishing_ Palgrave Macmillan

2019

Ebook

 

MBS

 

57

Corporate Strategy_ Theory and Practice

Ulrich Pidun

Springer Fachmedien Wiesbaden_ Springer Gabler

2019

Ebook

 

MBS

 

58

Pocket Guide to South Africa

 

 

2011

Ebook

 

MBS