HUHT

Quản lý doanh nghiệp du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1         

Rural tourism and enterprise_ management, marketing and sustainability-Boston

Oriade, Ade Robinson, Peter

CABI

2017

Ebook

 

 

 

2         

Tourism Enterprise_ Developments, Management and Sustainability

David Leslie

CABI

2015

Ebook

 

 

 

3         

Quản trị doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

Nxb Đại học Huế

2008

Tài liệu VN

 

 

 

4         

Tông quan du lịch

Bùi Thị Tám, Trần Thị Ngọc Liên

Nxb Đại học Huế

2016

Sách in