HUHT

Quản lý hợp đồng lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

NXB Thành phố HCM

2010

Sách in

 

 

GT chính

 

2

Giáo trình Quản trị kinh doanh

TS. Thái Trí Dũng

NXB Thống Kê

2011

Sách in

 

 

TLTK

 

3

The Psychology of Tourism

Glenn F.Ross

Hospitality Press

1994

Sách in

 

 

TLTK

 

4

Quản trị kinh doanh lữ hành

Hà Thùy Linh

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

 

5

Luật hợp đồng thương mại quốc tế

PGS.TS NGuyễn Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ

Nxb ĐHQG HCM

2005

Ebook

 

 

 

6

Pháp luật kỹ năng ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, đầu tư và 138 mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất thường dùng

Nxb Thống kê

Nxb Thống kê

2010

Sách in

 

 

 

7

Travel industry economics industry a guide for financial analysis.

HAROLD L. VOGEL

SPRINGER,

2021

Ebook

 

 

MBS

 

8

The Law and Economics of Enforcing European Consumer Law: A Comparative Analysis of Package Travel and Misleading Advertising

Franziska Weber

Ashgate Pub Co

2014

Ebook

 

 

MBS

 

9

Traveller Vulnerability in the Context of Travel and Tourism Contracts: A Comparison of Brazilian and EU Law

Maria Goretti Sanches Lima

Springer International Publishing

2018

Ebook

 

 

MBS

 

10

Contractual Management: Managing Through Contracts

Ralph Schuhmann (editor), Bert Eichhorn (editor)

Springer Vieweg

2019

Ebook

 

MBS

 

11

Fundamentals of building contract management

Davenport, Philip Uher, Thomas E

UNSW PRESS

2009

Ebook

 

MBS