HUHT

Quản lý tài nguyên du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

Số CB

Ghi chú

     1             

Tourism and the Less Developed World: Issues and Case Studies

Harrison, D.

Wallingford: CAB International

2001

ebook

 

 

     2             

Tourism Development and the Environment: Beyond Sustainability?

Sharpley, R.

London: Earthscan.

 

2009

ebook

 

 

     3             

Tài Nguyên Du lịch

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo Dục

2009

Sách in

V955, V1044- V1048

 

     4             

Luật du lịch

Nxb Chính trị Quốc Gia

Nxb Chính trị Quốc Gia

2017

Tài liệu in

 

 

     5             

Luật kinh Doanh du lịch

Trịnh Xuân Dũng

NXB Đh Quốc Gia HN

2001

 

Ebook