HUHT

Quản trị bán hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Bài giảng Quản trị bán hàng

Trần Đào Phú Lộc

Khoa Du lịch

2016

Ebook

 

1

 

Tài liệu chính

2

Bán hàng và quản trị bán hàng

David Jober & Geoff Lancaster (Trần Đình Hải biên soạn)

Nxb Thống kê

2002

Không có

 

 

 

Tài liệu chính (có bảng tiếng Anh 2015)

3

Quản trị bán hàng

Võ Thị Ngọc Thúy

Đại học Quốc gia HCM

2015

Sách in

5

MBS

Gt chính

4

Quản trị bán hàng

TS. Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi

Nxb Phương đông

2012

Sách in

1

MBS

 

5

Selling and Sales Management [10 ed.]

David Jobber, Geoffrey Lancaster

Pearson

2015

Ebook

 

 

MBS

6

Sales Management : analysis and decision making.

Ingram, Thomas N.; LaForge, Raymond W.

Routledge, Year: 2019

2019

Ebook

 

 

 

7

Sales and Distribution Management: Decisions, Strategies, and Cases

Richard R. Still, Edward W. Cundliff, Normal A. P Govoni, Sandeep Puri

Pearson Education, Year: 2017

2017

Ebook

 

 

 

8

21 chiến lược hàng đầu trong Marketing và bán hàng

TS. Trần Quốc Việt

Nxb Thế giới

2017

Sách in

2

MBS

 

9

Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

Daniel H. Pink

Nxb Tổng hợp TPHCM

2017

Sách in

2

MBS

 

10

12 tuyệt kỹ bán hàng

Brian Tracy, Michael Tracy

Nxb Lao động

2017

Sách in

2

MBS

 

11

5 nguyên tắc thép, 15 thuật bán hàng thàn công

Lí Tuấn Kiệt

Nxb Thanh niên

2016

Sách in

1

MBS

 

12

Khác biệt từ nghệ thuật quản trị khách hàng

Robert Solomon

Nxb VHVN

2015

Sách in

2

MBS

 

13

Quản trị bán hàng hiện đại

Lưu Đan Thọ, Nguyễn Vũ Quân

Nxb Tài chính

2016

Sách in

2

MBS

 

14

Selling tourism

H. Kenner Kay

Delmar learning

2003

Sách in

1

L352

 

15

Selling destinations 

Marc Mancini

Delmar learning

2004

Sách in

1

L351

 

16

Quản trị bán hàng

ThS Tôn Thất Hải, ThS Hà Thị Thùy Dương

Đại học Mở TPHCM

2009

Ebook

1

 

TLTK

17

Cẩm nag thiếp thị quảng bá sản phẩm

Bary Callen

Nxb TP HCM

 

 

 

 

dulichhue.

sachweb.com

18

Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị bán hàng

Tôn Thất Hải, Hà Thị Thùy Dương

Đại học Mở HCM

2009

E book

 

 

 

19

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới

Og Mandino

Người dịch Thái Hồng Tâm

NXB Thống Kê

2010

E book 

 

MBS

 

20

Những gì người ta không dạy bạn tại trường kinh doanh Harvard

Mark H.McCORMACK

 

2010

E book 

 

MBS

 

21

Web tham khảo

hat.tailieu.vn