HUHT

Quản trị học

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt Quản trị học

Nguyễn Tài Phúc

Nxb ĐH Huế

2009

Ebook & sách in

1

 

Gt chính

2

Giáo trình Quản trị học

Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội

 

 

 

 

 

 

3

Gt Kỹ năng quản trị

PGS.TS. Ngô Thị Kim Thanh

ĐHKTQD

2012

Sách in

5

V1672-V1676

 

4

Gt Quản trị học

Đoàn Thu Hà

Nxb Tài chính

2013

Sách in

4

V1162-1165

 

5

Quản trị học vui vẻ

Vũ Thái Hà

Nxb Lao động

2015

Sách in

2

MBS

 

6

Gt Quản trị học căn bản

TS. Trần Đăng Thịnh

Nxb ĐH QG Tp HCM

2016

Ebook

1

http://dulichhue.

sachweb.com/

 

7

Essentials of Contemporary Management

Gareth R. Jones. Jennifer M. George. Jones Gareth

Mc Graw Hill

2007

Sách in

3

L827-L829

 

8

Management

Luis R. Gomez-Mejia. David B. Balkin. Robert L. Cardy

Mc Graw Hill

2008

Sách in

1

L826

 

9

Operations Management

William Stevenson

Mc Graw Hill

10/28/2008

Sách in

2

L835,936

 

10

Operations Management

Stevenson

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L842

 

11

Operations Management: Contemporary Concepts and Cases

Roger Schroeder. M. Johnny Rungtusanatham. Susan Goldstein

Mc Graw Hill

2010

Sách in

1

L1219

 

12

Management

Ropbins..

Person

2012

ebook

1

 

 

13

Essentials of Contemporary Management

Gareth R. Jones; Jennifer George

McGraw-Hill Education, Year: 2018

2018

ebook