HUHT

Quản trị hội nghị và yến tiệc

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Banquet and Catering management

R.S. Arora

Nxb Thomson

2012

 

 

 

Tài liệu chính

2

Giáo trình quản trị tiệc

Nguyễn Huy Phú – Phạm Định Thọ

Trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu

 

ebook

 

 

 

3

Tổ chức Kinh doanh Nhà hàng

Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động

2008

ebook

 

 

123.doc

4

Hotel Management and Operations

Denny G.Rutherford/ Michael J.O’falon

Nxb Lao động

2009

 

ebook