HUHT

Quản trị khách sạn

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

          1           

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

 

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

          2           

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

          3           

Hotel Management and Operations

Denney G. Rutherford, Michael J. O’Fallon

Wiley

2006

ebook

          4           

Hotel Front Office Management

James A. Bardi

J. Wiley

2003

ebook

          5           

Giáo trình công nghệ phuc vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính

ĐHKTQD

2007

Sách in + ebook

          6           

The Business of Hotels

S. Medlik, H. Ingram

Butterworth

2000

Sách in

          7           

quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)

Kristin L. Anderson, Carol J. Kerr

McGraw-Hill

2002

Sách in

          8           

Principles-of-Hotel-Management

V. Prakesh Kainthola

 

2009

Sách in

          9           

Hotel Front Office Management

James A. Bardi

Wiley

2003

Sách in

        10         

Hotel Management and Operations

Denney G. Rutherford, Michael J. O’Fallon

Wiley

2006

Sách in

        11         

Economics of Hotel Management

A.M. Sheela

New Age International

2002

Sách in

        12         

 Understanding the Global Spa Industry Spa Management

Gerry Bodeker, Marc Cohen MBBS  PhD TCM

BH

2008

Sách in

        13         

The Global Theme Park Industry

S. A. Clave

Cabi

2007

Sách in

        14         

Restaurant and Travel Law

Norman Cournoyer, Karen Morris, Anthony Marshall-Hotel

Denmar Publishers

1998

Sách in

        15         

The Essentials of Risk Management

Michel Crouhy

McGraw-Hill

2006

Sách in

        16         

Introduction to Hospitality Management-Pearson

John R Walker_ Josielyn T Walker

Education Limited

2014

Sách in

        17         

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

        18         

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

        19         

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

        20         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

        21         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Thục Nữ biên dịch

Nxb Tổng hợp Đồng Nai

2004

Sách in

        22         

Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ, quả và trang trí món ăn

Lê Chí Tường biên soạn

Nxb Phụ nữ

2005

Sách in

        23         

Đặt chỗ cơ bản

TransViet Travel

 

2008

Tài liệu hội thảo

        24         

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        25         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        26         

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

Sách in

        27         

Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Viện ĐH Mở Hà Nội

Nxb Thanh niên

2009

Sách in

        28         

Cắm hoa nghệ thuật từ rau củ quả

Thùy Linh biên soạn

Nxb Lao động

2005

Sách in

        29         

Nghệ thuật tạo hình rau củ

Đặng Diệu Vinh

Nxb THTPHCM

2004

Sách in

        30         

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        31         

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        32         

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

Photo

        33         

Nghệ thuật bày hoa quả

Taizo Hirano

Nxb Phụ nữ

2006

 

        34         

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

Sách tiếng Pháp

 

        35         

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

Sách tiếng Pháp

        36         

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

Sách tiếng Pháp

        37         

Technologie culinaire

 

Foucher

2001

Sách photo

        38         

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

photo

        39         

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

photo

        40         

Kỹ nghệ du lịch: Hướng dẫn giáo khoa & bài tập kinh doanh du lịch

Benedict Kruse, Khoan Hồng

Nxb Thanh niên

2000

 

        41         

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

Sách in

 

        42         

Giám sát khách sạn

Trần Nữ Ngọc Anh

Nxb Thanh niên

2009

 

        43         

Tổ chức và quản lý kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Trương Sĩ Quý

Trung tâm Đào tạo từ xa

1996

 

        44         

Tài liệu đào tạo – Training materials:

Lưu trú tại gia – Vệ sinh an toàn thực phẩm – Vệ sinh và bảo vệ môi trường cảnh quan – Sơ cứu và HIV/AIDS – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng hướng dẫn – Phát triển sản phẩm – Hướng dẫn đào tạo

 

Dự án du lịch cộng đồng

Hà Nội

2007

 

        45         

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

Sách tiếng Pháp

        46         

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

Sách tiếng Pháp

        47         

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

Sách tiếng Pháp

        48         

Hôtells extraordinaires spécial budget

 Herbert Ypma

 

2002

Sách ảnh tiếng Pháp

        49         

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

Sách tiếng Pháp

        50         

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

Sách tiếng Pháp

        51         

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

Sách tiếng Pháp, photo

        52         

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

Sách tiếng Pháp

        53         

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

Sách tiếng Pháp, photo

        54         

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

        55         

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

Sách tiếng Pháp, photo

        56         

Hospitality management accounting

Michael M. Coltman

Cabi

1987

 

        57         

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

Sách tiếng Pháp

        58         

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

Sách tiếng Anh photo

        59         

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

Sách tiếng Anh photo

        60         

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

Sách tiếng Anh photo

        61         

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

Sách tiếng Anh photo

        62         

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

Sách tiếng Pháp, photo

        63         

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

Sách tiếng Pháp

        64         

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

Sách tiếng Pháp

        65         

Tourism: Principles, practices, philosophies

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie

John Wiley

2003

 

        66         

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

Sách photo

        67         

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp, photo

        68         

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

Sách photo

        69         

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

Sách tiếng Pháp

        70         

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp

        71         

Marketing des services touristques et hôteliers

Micheo Balfet

Ellipses

2001

 

        72         

L’anglais du tourisme de l’Hôtellrie et de la restaurantion

Pierre Vedel

Pocket

2006

 

        73         

Tourisme de mémoire

 

 

2003

 

        74         

Bienvenue dans le monde de L’Hebergement

Geneviève

BPI

1998

 

        75         

Hô tellerie restauration

Claude Milan

Casteilla

1996

 

        76         

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

        77         

Accueil, service et comercialisation en restaurant

Jean – Luc Frusetta

Jacques Lanore

2002

 

        78         

Saviors et techniques de Restaurant 1

 

BPI

1998

 

        79         

Saviors et techniques de Restaurant 2

 

BPI

1998

 

        80         

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

        81         

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

        82         

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

        83         

Hospitality and restaurant management

 

Pearson

2007

 

        84         

Mastering inrormation management

Donald A. Marchand

Prentice Hall

2000

 

        85         

Hospitality operations

Jack D. Ninemeier

Prentice Hall

2005

 

        86         

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

Sách tiếng Anh, photo

        87         

Restaurant management

Nancy Scanlon

Wiley

1993

 

        88         

Hotel and lodging management

Ala T. Stutts

Wiley

2001

 

        89         

Restaurant service basics

Sondra J. Dahmer

Wiley

2002

 

        90         

Vietnam tourism occupational skill standards front office manual 

 

 

2005

Tài liệu hội thảo