HUHT

Quản trị khu vui chơi giải trí

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

1

The Global Theme Park Industry

Salvador Anton Clavé

Kings Lynn

2007

Ebook

 

Gt chính

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần

 

 

 

 

 

GV Cung cấp

3

Hotel Management and Operations (4th Ed),

Denney G.Rutherford, Micheal J.O’Fallon

John Wiley & Sons, Inc

2006

Ebook

 

 

4

Employee Training and Development

Noe & Winkler

McGraw-Hill Australian Pty Ltd

2009

 

 

TLTK

5

Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương,

NXB Lao động xã hội

2004

Sách in

 

Tailieu.vn

6

Giáo trình công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính – Hoàng Thị Lan Hương

NXB Lao động

 

2009

Sách in

 

TLTK

7

Giáo trình Marketing Du lịch

Hà Giao Nam Khánh,

, NXB Tổng hợp TP HCM

2011

 

 

TLTK

8

Employee Training and Development

Noe & Winkler

McGraw-Hill Australian Pty Ltd

2017

MBS

 

TLTK

9

Case Studies in Project Management – Miller Park Stadium Project

Anbari, Frank T. (Eds.)

roject Management Institute, Inc. (PMI)

2006

MBS

 

TLTK

10

Làm sao để trở thành nhà quản lý giỏi

Marshall J. Cook

Nxb Tổng hợp Tp HCM

2008

Ebook

 

TLTK

11

Public Relations: Conte Issues and Techniques

Paul Baines, John Egan, Frank Jefkins

ELSEVIER

2003

MBS

 

TLTK

12

Walking New Orleans : 30 tours exploring historic neighborhoods, waterfront districts, culinary and music corridors, and recreational wonderlands

            Bronston, Barri

            Wilderness Press

2015

MBS

 

TLTK

13

Recreational sport: program design, delivery, and management

Arthur-Banning, Skye;Barcelona, Robert J.;Wells, Mary Sara

Human Kinetics

2016

MBS

 

TLTK

14

Recreational Hunting, Conservation and Rural Livelihoods: Science and Practice

Wiley-Blackwell

 

2009

MBS

 

TLTK

15

Evolving Approaches to Managing Marine Recreational Fisheries

Vishwanie Maharaj

Lexington Books

2008

MBS

 

TLTK

16

Quality-of-Life Community Indicators for Parks, Recreation and Tourism Management

Budruk, Megha, Phillips, Rhonda (Eds.)

Spinger

2011

Ebook

MBS

 

TLTK

17

Families, Parks and Recreation Vision Plan

Orlando proposal

Orlando proposal

2010

Ebook

MBS

 

TLTK

18

Portland Parks & Recreation

Orlando proposal

Orlando proposal

2019

Ebook

MBS

 

TLTK

19

Parks, Recreation & Cultural Services

Colorado Springs, CO 80905

Colorado Springs, CO 80905

2016

Ebook

MBS

 

TLTK

20

Parks, recreation and open space master plan

The

Town of carolina beach, nc

The

Town of carolina beach, nc

2017

Ebook

MBS

 

TLTK

21

Parks & Recreation

Strategic Plan

WadeTrim

WadeTrim

2015

Ebook

MBS

 

TLTK