HUHT

Quản trị lễ tân

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Hotel front office management

James A. Bardi

 

John Wiley &  Sons, Inc

2003

Ebook

 

 

Gt chính

2

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Nhà xuất bản Tài chính

2014

Ebook, sách in

 

 

TLTK

3

The Business of Hotels

Medlik, S and H.Igram

Oxford, UK : Butterworth-Heinemann

2000

ebook

 

 

TLTK

4

Hotel/Motel Operations

Suzanne Weissinger

 

2000

ebook

 

 

TLTK

5

Professional Hotel Front Office Management

Bhakta

MC GRAW HILL INDIA

2011

ebook

 

 

TLTK

6

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

   

 

7 Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân Tổng Cục Du lịch Tổng Cục Du lịch 2005 Sách photo