HUHT

Quản trị lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Bài giảng Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Khoa QTKD, Trường ĐHKT Huế

2008

 

 

V191-196

Gt chính

 

2

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

TS. Nguyễn Văn Đính

NXB Thống Kê Hà Nội

2000

 

 

 

GT chính

Tailieu.vn

3

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

TS. Thái Trí Dũng

NXB Thống Kê

2004

Ebook

 

 

TLTK

4

Nghị định số 27/2001/NĐ – CP ngày 05-06-2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chính Phủ

 

 

Ebook

 

 

TLTK

5

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

 

V1677-1680

TLTK

6

Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Hà Thùy Linh

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

CD

7

Travel & Hospitality

 Ferguson’s Careers in Focus

Ferguson Publishing

2007

Ebook

 

 

galegroup

8

Career Opportunities in Travel and Hospitality

Jennifer Bobrow Burns

Ferguson Publishing

2010

Ebook

 

 

 

galegroup

9

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

What’s New in Culinary & Hospitality

Pearson

2017

Ebook

 

 

MBS

10

Business Travel Management: Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Gabler Verlag

2013

Ebook

 

 

 

11

Business Travel and Tourism

John Swarbrooke, Susan Horner

Butterworth-Heinemann

2001

Ebook

 

 

MBS

12

Web tham khảo

 

 

 

Ebook

 

 

http://hat.tailieu.vn/

13

Tạp chí tiếng anh chuyên ngành

 

 

 

Ebook

 

 

 

galegroup

14

(Diploma in Tourism Management) BPP Learning Media – CTH – Travel Agency & Tour Guiding Operations

BPP Learning Media

BPP Learning Media

2011

Ebook

 

MBS

 

15

Building a Travel Risk Management Program Traveler Safety and Duty of Care for Any Organization

Charles Brossman

Elsevier

2016

Ebook

 

MBS

 

16

Business Travel Management Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Springer

2013

Ebook

 

MBS

 

17

Business Traveller UK

Business Traveller UK

Business Traveller UK

2020

Ebook

 

MBS

 

18

Charles Brossman – Building a Travel Risk Management Program. Traveler Safety and Duty of Care for Any Organization-Butterworth-

 

Heinemann

2016

Ebook

 

MBS

 

19

Strategic Management for Travel and Tourism

Nigel Evans, David Campbell, George Stonehouse

B/H

2003

Ebook

 

MBS

 

20

Travel and Tourism Public Relations An Introductory Guide for Hospitality Managers

Dennis E. Deuschl

Elsevier

2006

Ebook

 

MBS

 

21

Tourism: the business of hospitality and travel

Pearson Education.; Cook, Roy A.; Hsu, Cathy H. C.; Taylor, Lorraine L

Pearson Education

2017;2018

Ebook

 

MBS

 

22

Islamic Tourism: Management of Travel Destinations

Ahmad Jamal, Razaq Raj, Kevin A Griffin

CABI

2019

Ebook

 

MBS