HUHT

Quản trị nhà hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Số CB

Ghi chú

1

The Restaurant: From concept to Operation

John J. Walker

Wiley

2013

Ebook

 

 

2

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Nguyễn Văn Dung

GTVT

2009

 

V883

 

3

GT Công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb Lao động

2009

 

V1622-1626

 

4

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

 

 

5

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2003

Ebook

 

 

6

Hotel management and operation

Denney G. Rutherford, Micheal J. O’Fallon

Wiley

2007

 

 

Sách của GV

7

Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý

Mỹ Nga biên soạn

Nxb Lao động XH

2006

Sách in

V146

 

8

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Hoàng Giang

Nx trẻ

2007

Sách in

V142

 

9

Từ điển du lịch Anh – Việt (ngành QTKS, Du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)

 

Nxb Trẻ

2002

 

 

Tailieu.vn

10

Restaurant Finacial Management A Practical approach

Hyung-il Jung

App Academic Press

2019

 

 

MBS

11

The Restaurant_ A History of Eating Out

William Sitwell –

-Simon & Schuster UK

2020

 

 

MBS

12

Restaurant marketing and Advertising for just a few dolar

Amy S. Jorgensen

Atlantic Publishing Group

2003

 

L356

 

13

Restaurant Operation Management. Principal and Practice

Jack D. Ninemeier

David K. Hayes

Pearson

2006

 

L408 – 409

 

14

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

 

L429

 

15

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

 

L433

 

16

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

 

L431

 

17

Công nghệ du lịch (Kỹ thuật nghiệp vụ)

Dwnnis L. Poster

Nxb Thống kê

2001

 

V154

 

18

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

 

V1492, V1592-1596

 

19

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

 

 

20

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

 

 

21

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

 

 

22

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

 

 

23

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Thục Nữ biên dịch

Nxb Tổng hợp Đồng Nai

2004

 

 

 

24

Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ, quả và trang trí món ăn

Lê Chí Tường biên soạn

Nxb Phụ nữ

2005

 

 

 

25

Đặt chỗ cơ bản

TransViet Travel

 

2008

 

 

Tài liệu hội thảo

26

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

 

 

Sách in

27

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

 

 

Sách in

28

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

 

 

 

29

Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Viện ĐH Mở Hà Nội

Nxb Thanh niên

2009

 

 

 

30

Cắm hoa nghệ thuật từ rau củ quả

Thùy Linh biên soạn

Nxb Lao động

2005

 

 

 

31

Nghệ thuật tạo hình rau củ

Đặng Diệu Vinh

Nxb THTPHCM

2004

 

 

 

32

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

 

 

Photo

33

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

 

 

Photo

34

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

 

 

Photo

35

Nghệ thuật bày hoa quả

Taizo Hirano

Nxb Phụ nữ

2006

 

 

 

36

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

 

 

Sách tiếng Pháp

 

37

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

 

 

Sách tiếng Pháp

38

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

 

 

Sách tiếng Pháp

39

Technologie culinaire

 

Foucher

2001

 

 

Sách photo

40

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

 

 

photo

41

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

 

 

photo

42

Kỹ nghệ du lịch: Hướng dẫn giáo khoa & bài tập kinh doanh du lịch

Benedict Kruse, Khoan Hồng

Nxb Thanh niên

2000

 

 

 

43

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

 

 

Sách in

 

44

Giám sát khách sạn

Trần Nữ Ngọc Anh

Nxb Thanh niên

2009

 

 

 

45

Tổ chức và quản lý kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Trương Sĩ Quý

Trung tâm Đào tạo từ xa

1996

 

 

 

46

Tài liệu đào tạo – Training materials:

Lưu trú tại gia – Vệ sinh an toàn thực phẩm – Vệ sinh và bảo vệ môi trường cảnh quan – Sơ cứu và HIV/AIDS – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng hướng dẫn – Phát triển sản phẩm – Hướng dẫn đào tạo

 

Dự án du lịch cộng đồng

Hà Nội

2007

 

 

 

47

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

 

 

Sách tiếng Pháp

48

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

 

 

Sách tiếng Pháp

49

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

 

 

Sách tiếng Pháp

50

Hôtells extraordinaires spécial budget

 Herbert Ypma

 

2002

 

 

Sách ảnh tiếng Pháp

51

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

 

 

Sách tiếng Pháp

52

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

 

 

Sách tiếng Pháp

53

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

54

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

 

 

Sách tiếng Pháp

55

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

56

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

57

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

58

Hospitality management accounting

Michael M. Coltman

Cabi

1987

 

 

 

59

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

 

 

Sách tiếng Pháp

60

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

 

 

Sách tiếng Anh photo

61

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

 

 

Sách tiếng Anh photo

62

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

 

 

Sách tiếng Anh photo

63

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

 

 

Sách tiếng Anh photo

64

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

65

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

 

 

Sách tiếng Pháp

66

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

 

 

Sách tiếng Pháp

67

Tourism: Principles, practices, philosophies

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie

John Wiley

2003

 

 

 

68

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

 

 

Sách photo

69

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

70

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

 

 

Sách photo

71

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

 

 

Sách tiếng Pháp

72

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

 

 

Sách tiếng Pháp

 

73

Marketing des services touristques et hôteliers

Micheo Balfet

Ellipses

2001

 

 

 

74

L’anglais du tourisme de l’Hôtellrie et de la restaurantion

Pierre Vedel

Pocket

2006

 

 

 

75

Tourisme de mémoire

 

 

2003

 

 

 

76

Bienvenue dans le monde de L’Hebergement

Geneviève

BPI

1998

 

 

 

77

Hô tellerie restauration

Claude Milan

Casteilla

1996

 

 

 

78

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

79

Accueil, service et comercialisation en restaurant

Jean – Luc Frusetta

Jacques Lanore

2002

 

 

 

80

Saviors et techniques de Restaurant 1

 

BPI

1998

 

 

 

81

Saviors et techniques de Restaurant 2

 

BPI

1998

 

 

 

82

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

 

 

83

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

 

 

84

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

 

 

85

Hospitality and restaurant management

 

Pearson

2007

 

 

 

86

Mastering inrormation management

Donald A. Marchand

Prentice Hall

2000

 

 

 

87

Hospitality operations

Jack D. Ninemeier

Prentice Hall

2005

 

 

 

88

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

 

 

Sách tiếng Anh, photo

89

Restaurant management

Nancy Scanlon

Wiley

1993

 

 

 

90

Hotel and lodging management

Ala T. Stutts

Wiley

2001

 

 

 

91

Restaurant service basics

Sondra J. Dahmer

Wiley

2002

 

 

 

92

Vietnam tourism occupational skill standards front office manual 

 

 

2005

 

 

Tài liệu hội thảo

93

Restaurant financial management: a practical approach

Jung, H

Apple Academic Press

2019

 

 

 

94

Food and Restaurant Management

Joby abraham, riaz thayyil, suraag. s. sekhar…

State Council of Educational Research and Training (SCERT

2016

 

 

 

95

Restaurant Concepts, Management and Operations

John R. Walker

Wiley

2018