HUHT

Quản trị tài chính quốc tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Quản trị Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị Hồng Thu

Nxb Thống kê

2009

 

 

 

 

2

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần

 

 

 

 

 

 

 

3

Kinh tế quốc tế

Đỗ Đức Bình

Nxb ĐHKTQD

2010

ebook

 

 

 

4

Tài chính quốc tế

Đinh Trọng Thịnh

Nxb Tài chính

2010

ebook

 

 

 

5

Tài chính quốc tế

Nguyễn Văn Tiến

Nxb Thống kê

2010

 

 

Sachkinhte.com có bản 2017

 

6

Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở

Nguyễn Văn Tiến

Nxb Thống kê

2003

 

 

 

 

7

Gt Tài chính quốc tế

Vũ Văn Hóa

ĐH KD CN Hà Nội

2010

ebook

 

 

 

8

Quản trị tài chính

Đoàn Tranh

Nxb Đà Nẵng

2014

Sách in

1

V1508

Gt chính

9

Quản trị tài chính

Nguyễn Hải Sản

Nxb Thống kê

2010

Sách in

1

 

TLTK

10

Gt Quản trị tài chính doanh nghiệp

GS.TS. Phạm Quang Trung

Nxb ĐH KTQD

2012

Sách in

5

V1617-

V1621

TLTK

11

Quản Trị Tài Chính

Brigham

Cengage

2015

Sách in

1

V1519

 

12

Kế Toán Tài Chính

Võ Văn Nhị

Nxb Kinh tế HCM

2015

Sách in

1

V1485

 

13

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

Trần Xuân Nam

Nxb Tài chính

2015

Sách in

2

MBS

 

14

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2005

Sach in

7

L132-

L136,L532,

L533

 

15

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2012

Sách in

1

L1272

 

16

Public Finance and Public Policy

Gruber

Worth

2007

Sách in

1

L591

 

17

Money, Banking, and Financial Markets

M.Ball

Worth

2009

Sách in

1

L531

 

18

The Financial Professional’s

O.Dietrich

Wiley

2012

Sách in

1

L1478

 

19

Land Conservation Financing

Mike McQueen

Island Press

2003

Sách in

1

L646

 

20

Coporate Finance A Valuation Approach

Z.Benninga

Mc Graw Hill

1997

Sách in

1

L855

 

21

Advanced Financial Accounting

E.Baker

Mc Graw Hill

2005

Sách in

2

L781, L782

 

22

Financial & Managerial Accounting

Williams

Mc Graw Hill

2008

Sách in

3

L158,159, 160

 

23

Fundamental Financial Accouting Concepts

Edmonds

Mc Graw Hill

2011

Sách in

1

L1206

 

24

Financial & Managerial Accounting

Jan Williams

Mc Graw Hill

2010

Sách in

1

L1189

 

25

Financial Accouting Fundamental

J.Wild

Mc Graw Hill

2007

Sach in

1

L838

 

26

Fundamentals of Advanced Acounting

Hoyle

Mc Graw Hill

2011

Sách in

2

L1199, L1200

 

27

Finance

Cornett

Mc Graw Hill

2009

Sách in

1

L529

 

28

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2009

Sach in

1

L588

 

29

Personnal Finance

R.Kappor

Mc Graw Hill

2012

Sach in

1

L1273

 

30

Financial management and real options

Jack Broyles

Wiley

2003

File

 

 

Mới bs

31

Financial Management for Hospitality Decision Makers

Chris Guiding

CABI

2002

File

 

 

Mới BS