HUHT

Quy hoạch du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Quy hoạch du lịch

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục Việt Nam

2010

V1029-1033

2

Quy hoạch du lịch

G.Caze – R. Lanquar , Y. Raynouard; Đào đình Bắc ( dịch)

Nxb Đại học Quốc gia HN

2005

V1027-1028

3

Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ

 

2020

Văn bản pháp quy

Tài liệu tham khảo

4

Báo cáo tổng hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Cơ quan ban hành: Sở văn hóa, Thể Thao và du lịch.

 

2008

Văn bản pháp quy

Tài liệu tham khảo

5

Lập hồ sơ quản lý quy hoạch và phát triển du lịch

Vũ Thị Minh Phượng

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

2010

ebook

6

Tourism and Development: Concepts and Issues (Aspects of Tourism) 2nd Edition

Recharch Chappley, David  J. Telfer

Bristol…

2015

ebook

7

Tourism, Planning, and Community Development

 

 

Rhonda Phillips, Sherma Roberts

 

Routledge

 

2014

 

ebook