HUHT

Quy hoạch và phát triển du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Quy hoạch du lịch

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục Việt Nam

2010

Sách in

2

Quy hoạch du lịch

G.Caze – R. Lanquar , Y. Raynouard; Đào đình Bắc ( dịch)

Nxb Đại học Quốc gia HN

2005

Sách in

3

Lập hồ sơ quản lý quy hoạch và phát triển du lịch

Vũ Thị Minh Phượng

Trường ĐH Dân lập Hải Phòng

2010

Ebook