HUHT

Thanh toán quốc tế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình thanh toán quốc tế

GS.NSƯT. Đinh Xuân Trình (chủ biên)

Nxb Lao động xã hội

2006

File

 

 

 

2

Giáo trình Thanh toán quốc tế trong Du lịch

TS. Trần Thị Minh Hòa

Nxb Đại học kinh tế Quốc Dân

2006

sách

5

V1687-1691

 

3

Thanh Toán Quốc tế

Nguyễn Minh Kiều

Nxb Thống Kê

2014

Sách

2

MBS

 

4

Bài Tập và Bài giải Thanh toán quốc tế

Nguyễn Minh Kiều

Nxb lao động xã hội

2014

Sách

2

MBS

 

5

Quản trị kinh doanh quốc tế

Bùi Lê Hà-Nguyễn Đông Phong

Nxb lao động xã hội

2008

Sách

2

MBS

 

6

Bài Tập và Bài giải Thanh toán quốc tế

Nguyễn Văn Tiến

Nxb Thống Kê

2014

Sách in

2

MBS

 

7

Thanh toán quốc tế

Thân Tôn Trọng Tín

Nxb lao động xã hội

2014

Sách in

2

MBS

 

8

Giáo Trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế

Le Phan Thị Diệu Thảo

Nxb Phương đông

2010

Sách in

2

MBS