HUHT

Thiết kế khách sạn – Nhà hàng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Design and layout of foodservice facilities

John C Birchfield

Wiley

2008

Ebook

 

 

TLTK

2

Thiết kế Bar & nhà hàng

Nhân Văn ( Biên dịch )

Nxb Giao thông Vận tải

2005

Sách in

01 cuốn

V141

TLTK

3

Energy Footprints of the Bio-refinery, Hotel, and Building Sectors [1st ed.]

Subramanian Senthilkannan Muthu

Springer Singapore

2019

Ebook

 

 

Ebook

4

Advances in Communication of Design: Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Communication of Design, July 17−21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

Amic G. Ho (editor)

Springer

2018

Ebook

 

 

Ebook

5

Advances in Design for Inclusion. Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Design for Inclusion, July 17–21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

            Giuseppe Di Bucchianico, Pete F Kercher (eds.)

Springer

2017

Ebook

 

 

Ebook