HUHT

Thiết kế và điều hành tour

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – PGS.TS Phạm Hồng Chương

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

2009

Sách in

 

V1677-1680

GT chính

2

Giáo trình Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh

2010

Sách in

 

V191-196

GT chính

3

Bài giảng: “Thiết kế và điều hành tour”

Nguyễn Hoài Nhân

Khoa QTKD, Trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai

 

Ebook

 

Tailieu.vn

GT chính

4

Các tài liệu viết (sách báo, nghiên cứu…) về du lịch, tour, tuyến và hướng dẫn du lịch

 

 

 

 

 

 

Các bộ sưu tập csdl Thư viện

5

Phương tiện nghe nhìn, internet

 

 

 

 

 

 

Thư viện hỗ trợ

6

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

TS. Nguyễn Văn Đính

NXB Thống Kê Hà Nội

2000

 

 

 

TLTK

Tailieu.vn

7

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

TS. Thái Trí Dũng

NXB Thống Kê

2004

Ebook

 

 

TLTK

8

Nghị định số 27/2001/NĐ – CP ngày 05-06-2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chính Phủ

 

 

Ebook

 

 

TLTK

9

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

 

V1677-1680

TLTK

10

Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Hà Thùy Linh

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

CD

11

Travel & Hospitality

 Ferguson’s Careers in Focus

Ferguson Publishing

2007

Ebook

 

 

galegroup.com

12

Career Opportunities in Travel and Hospitality

Jennifer Bobrow Burns

Ferguson Publishing

2010

Ebook

 

 

 

galegroup.com

13

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

What’s New in Culinary & Hospitality

Pearson

2017

Ebook

 

 

MBS

14

Business Travel Management: Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Gabler Verlag

2013

Ebook

 

 

 

15

Business Travel and Tourism

John Swarbrooke, Susan Horner

Butterworth-Heinemann

2001

Ebook

 

MBS

 

16

Web tham khảo

 

 

 

Ebook

 

 

http://hat.tailieu.vn/

17

Tạp chí tiếng anh chuyên ngành

 

 

 

Ebook

 

 

 

galegroup.com

18

(Diploma in Tourism Management) BPP Learning Media – CTH – Travel Agency & Tour Guiding Operations-

 

BPP Learning Media

2011

Ebook

 

 

MBS

 

19

(Fieldwork Encounters and Discoveries) The Tour Guide_ Walking and Talking New York

Jonathan R. Wynn

University of Chicago Press

2011

Ebook

 

 

MBS

 

20

Tour Operators and Operations_ Development, Management & Responsibility

Jacqueline Holland, David Leslie

CABI

2017

Ebook

 

 

MBS

 

21

Tourism management managing for change

Stephen J. Page

Elsevier B/H

2009

Ebook

 

 

MBS