HUHT

Thực tập nghiệp vụ 1

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – PGS.TS Phạm Hồng Chương

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

2009

Sách in

 

 

GT chính

Có bản 2012 V1677-1680

2

Giáo trình Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh

2010

Sách in

 

V191-196

GT chính

3

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nhà xuất bản Đại học Huế

2009

Sách in

 

V164-172

TLTK

4

Bài giảng Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Khoa QTKD, Trường ĐHKT Huế

2008

 

 

V191-196

TLTK

5

Pháp luật kỹ năng ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, đầu tư và 138 mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất thường dùng

Nxb Thống kê

Nxb Thống kê

2010

 

 

 

Sách in

6

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

TS. Nguyễn Văn Đính

NXB Thống Kê Hà Nội

2000

 

 

 

TLTK

Tailieu.vn

7

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

TS. Thái Trí Dũng

NXB Thống Kê

2004

Ebook

 

 

TLTK

8

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

 

V1677-1680

TLTK

9

Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Hà Thùy Linh

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

CD

10

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

What’s New in Culinary & Hospitality

Pearson

2017

Ebook

 

 

MBS

11

Business Travel Management: Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Gabler Verlag

2013

Ebook

 

 

 

12

Business Travel and Tourism

John Swarbrooke, Susan Horner

Butterworth-Heinemann

2001

Ebook

 

 

MBS

13

Tourism: the business of hospitality and travel

Pearson Education.; Cook, Roy A.; Hsu, Cathy H. C.; Taylor, Lorraine L

Pearson Education

2017;2018

Ebook

 

MBS

 

14

Islamic Tourism: Management of Travel Destinations

Ahmad Jamal, Razaq Raj, Kevin A Griffin

CABI

2019

Ebook

 

MBS