HUHT

Thực tập nghiệp vụ 3

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Gt Nghiệp vụ phục vụ ăn uống

Tổng cục Du lịch Việt Nam

Tổng cục Du lịch Việt Nam

2000

Sách in

01

 

Gt chính

2

Food and drink service Hospitality Training Foundation Macmilan

Roy Hayter

London

1996

 

 

 

Ebook

MBS

3

Proactive food and drink service : level 2

Joyce Nutley; Holly Bamunuge; Graham Edwards

Heinemann

2008

 

 

 

Ebook

MBS

4

Culinary Taste: Consumer Behaviour in the International Restaurant Sector (Hospitality, Leisure and Tourism)

Donald Sloan

 

2003

 

 

 

Ebook

MBS

5

Restaurant Service Basics [2nd ed]

Sondra J. Dahmer

John Wiley & Sons

2009

 

 

 

Ebook

MBS

6

Restaurant and Food Service Equipment [1 ed.]

John a Drysdale

Pearson

 

2009

 

 

 

Ebook

MBS

7

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2003

ebook

1

 

 

10

Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý

Mỹ Nga biên soạn

Nxb Lao động XH

2006

Sách in

1

V146

 

11

Restaurant marketing and Advertising for just a few dolar

Amy S. Jorgensen

Atlantic Publishing Group

2003

Sách in

1

L356

 

12

Restaurant Operation Management. Principal and Practice

Jack D. Ninemeier

David K. Hayes

Pearson

2006

Sách in

2

L408 – 409

 

13

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

Sách in

1

L429

 

14

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

Sách in

1

L433

 

15

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

Sách in

1

L431

 

16

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

Sách in

1

L429

 

17

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

Sách in

1

L433

 

18

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

Sách in

1

L431

 

19

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

Sách in

1

L433

 

20

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

Sách in

1

L431

 

21

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

Sách in

1

L429

 

22

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

Sách in

1

L433

 

23

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

Sách in

1

L431