HUHT

Thực tập quản lý

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – PGS.TS Phạm Hồng Chương

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

2009

Sách in

 

 

GT chính

Có bản 2012 V1677-1680

2

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

TS Đinh Trung Kiên

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

2001

Sách in

 

V897

TLTK

3

Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

Bùi Thanh Thủy

Nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội

2009

Sách in

 

V1238-1240

TLTK

4

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb ĐH Huế

2009

 

 

V164-172

TLTK

5

Gt Hướng dẫn du lịch

PGS.TS Nguyễn Văn Đính

Nxb Thống kê

2000

 

 

V870

TLTK

6

 Non Nước Việt Nam

Phạm Công Sơn

Nxb Văn hoá Thông tin

2009

 

 

V1140

TLTK

7

Cẩm nang hướng dẫn du lịch

 

 

Nxb Thế giới

2017

 

 

959.7

TLTK

8

Bộ sưu tập văn hóa dân gian Việt Nam

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Nxb Mỹ Thuật

 

 

 

1.070 bản

TLTK

9

Bộ sưu tập sách Đối thoại với các nền văn hóa các nước trên thế giới

Trịnh Duy Hóa dịch

Nxb Trẻ

2006

 

 

V111 -133

TLTK

10

The Tour Guide: Walking and Talking New York

Jonathan R. Wynn

University of Chicago Press

 2011

ebook

 

 

TLTK

11

Exploratory sofware Testing. Tips, Tricks, Tours and Techniques to guide test design

Jame. A Whittake

Pearson Education

2009

ebook

 

 

TLTK

12

Công nghệ du lịch

Foster L.Dennis

Nxb Thống kê

2001

Ebook

 

V154

 

TLTK

13

10 kỹ năng tạo nên sự thành công của người HDDL

Bùi Thanh Thủy

Nxb ĐHQGHN

2009

Ebook

 

 

TLTK

14

Bộ sưu tập sách Đối thoại với các nền văn hóa các nước trên thế giới

Trịnh Duy Hóa dịch

Nxb Trẻ

2006

 

 

V111 -133

TLTK

15

Bài giảng Quản trị lữ hành

Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Khoa QTKD, Trường ĐHKT Huế

2008

 

 

V191-196

TLTK

16

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

TS. Nguyễn Văn Đính

NXB Thống Kê Hà Nội

2000

 

 

 

TLTK

Tailieu.vn

17

Tâm lý học Quản trị kinh doanh

TS. Thái Trí Dũng

NXB Thống Kê

2004

Ebook

 

 

TLTK

18

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

 

V1677-1680

TLTK

19

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

What’s New in Culinary & Hospitality

Pearson

2017

Ebook

 

 

MBS

20

Business Travel Management: Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Gabler Verlag

2013

Ebook

 

 

 

21

Business Travel and Tourism

John Swarbrooke, Susan Horner

Butterworth-Heinemann

2001

Ebook

 

 

MBS

22

Công nghệ du lịch

Foster L.Dennis

Nxb Thống kê

2001

 

 

V154

 

TLTK

23

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Ebook, sách in

 

 

TLTK

24

Principle of Hotel Management

Kainthola V. Prakesh

Global Media

2009

Ebook

 

 

TLTK

25

Developing Hospitality Properties and Facilities

Ransley J., Hadyn Ingram

Oxfoxrd

2004

Ebook

 

 

TLTK

26

Tourism: the business of hospitality and travel

Pearson Education.; Cook, Roy A.; Hsu, Cathy H. C.; Taylor, Lorraine L

Pearson Education

2017;2018

Ebook

 

 

 

27

Islamic Tourism: Management of Travel Destinations

Ahmad Jamal, Razaq Raj, Kevin A Griffin

CABI

2019

Ebook