HUHT

Tổng quan du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Tổng quan du lịch

PGS.TS. Bùi Thị Tám (Cb)

Nxb ĐH Huế

2014

Sách in

10

V1441-V1450

Gt chính

2

Giáo Trình Kinh Tế Du lịch

Nguyễn Văn Đính

Nxb Lao Động-

2004

Sách in, Ebook

1

V933 http://dulichhue.

sachweb.com/

 

3

Nhập môn Khoa học Du lịch

Trần Đức Thanh

ĐHQG Hà Nội

2005

Sách in

1

V861

 

4

Giáo trình Tổng Quan Du lịch

Trần Thị Thúy Lan

Nxb Hà Nội

2007

Sách in

1

V871

 

5

Tài Nguyên Du lịch

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo Dục

2009

Sách in

6

V955, V1044- V1048

 

6

Thị Trường Du lịch

Ngyễn Văn Lưu

Nxb ĐH Quốc Gia HN

2009

Sách in

1

V875

 

7

Du lịch Việt Nam hội nhập Asean

Nguyễn Văn Lưu

Nxb Văn hóa Thông tin

2013

Sách in

2

 

 

8

Tổng quan Du lịch

Nguyễn Trọng Đàn

Nxb Lao Động

2013

Sách in

1

V941

 

9

Các loại hình Du lịch Hiện Đại

Vũ Khác Chương

VNU-HCM PUBLISHING HOUSE

2016

Sách in

1

 

 

10

Introduction to tourism

Leonard J Lickorish, Carson L Jenkins

 

1997

Ebook

1

 

 

11

Managing urban tourism

Stephen J Page, C Michael Hall

Prentice Hall

2003

Sách in

3

L365, l376, 377

914

12

Contemporary tourism diversity and change

Erik Cohen

Elsevier

2004

Sách in

2

L382, 383

910

13

The family business in tourism and hospitality

Donald Getz, Jack Carlsen, Alison Morrison

CABI

2004

Sách in

2

L371, 372

910.68

14

Niche tourism contemporary issues, trends and cases

Marina Novelli

Elsevier

2005

Sách in

3

L370, 380, 381

910

15

Tourism management dynamics trends, management and tools

Dimitrios Buhalis, Carlos Costa

Elsevier

2006

Sách in

2

L375, 396

910.68

16

The business of tourism

J Christopher Holloway, Neil Taylor

Prentice Hall

2006

Sách in

2

L391, 392

910

17

Tourism: changes, impacts and opportunities

Mathieson, Alister; Wall, Geoffrey

Prentice Hall

2006

Ebook

 

 

 

18

Tourism changes, impacts and opportunities

Geoffrey Wall

Prentice Hall

2006

Ebook

 

 

 

19

Responsible tourism and CSR: Asswssment systems for sustainable development of SMEs in tourism

Mara Manente, Valeria Minghetti, Erica Mingotto

Springer

2014

Sách in

 

L1348

910.684

20

Introduction to Tourism Management

Kshitiz Sharma

 McGraw-Hill Education

2014

Ebook

 

 

 

21

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

 Pearson

2017

Ebook

 

 

 

22

Tourism management: an introduction

Stephen Page

 

2019

Ebook

 

 

 

23

Introduction to tourism transport

 

Gross, S., Klemmer, L. (Eds.)

CABI

2014

Ebook