HUHT

Văn hóa ẩm thực

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Ghi chú

          1           

Văn hóa ẩm thực

Nguyễn Cẩm Nguyệt

Nxb Hà Nội

2008

Có ở 123.doc

Tài liệu chính

          2           

Bài giảng của giảng viên phụ trách môn học

 

 

 

 

 

          3           

Trà – Văn hóa đặc sắc Trung Hoa

Đông A Sáng

Nxb VHTT

2004

 

 

          4           

Trên đường đi tìm hiểu văn hóa dân gian

Đinh Gia Khánh

Nxb KHXH

1989

 

 

          5           

Nghệ thuật ẩm thực Huế

Hoàng Thị Như Huy

Nxb Thuận Hóa

2006

 

 

          6           

Học thuyết âm dương và phương dược cổ truyền

Hoàng Tuấn

Nxb VHTT

2001

 

 

          7           

Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc

Ngô Kim Chính, Vương Miện Quĩ, Lương Kị Thứ (dịch)

Nxb VHTT

2000

 

 

          8           

Hương vị quê hương

Mai Khôi

Nxb Mĩ thuật

1996

 

 

          9           

Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

Nxb Trẻ

2010

 

 

        10         

Hàn Quốc lịch sử và văn hóa

Nguyễn Văn Ánh, Đỗ Đình Hằng, Lê Đình Thủy

Nxb Văn hóa

1996

 

 

        11         

Tập tục và kiêng kị

Nguyễn Quang Khải

Nxb Dân tộc

2001

 

 

        12         

Nghệ thuật nấu ăn Trung Hoa

Nguyễn Thu Tâm (dịch)

Nxb Trẻ

1995

 

 

        13         

Bản sắc văn hóa Việt Nam

Phan Ngọc

Nxb Văn học

2002

 

 

        14         

Bước đầu tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt Nam

Phan Văn Hoàn

Nxb KHXH

2006

 

 

        15         

Đối thoại với các nền văn hóa thế giới

Trịnh Huy Hòa

Nxb Trẻ

 

 

 

        16         

Tập quán khẩu vị ăn của một số nước và thực đơn nhà hàng

Trịnh Xuân Dũng, Hoàng Minh Khang

Trường Du lịch Hà Nội

 

 

 

        17         

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Trần Quốc Vượng

Nxb Giáo dục

1999

Sách in

 

        18         

Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm

Trần Quốc Vượng

Nxb Văn hóa dân tộc

2000

 

 

        19         

Triết học phương Đông

Trương Lập Văn, Hoàng Mộng Khánh

Nxb KHXH

2000

 

 

        20         

Bước đầu học phật

Thích Thanh Từ

Thành hội Phật giáo TP HCM

1991

 

 

        21         

Tìm hiểu phong tục tập quán Việt Nam

Toan Ánh

Nxb Thanh niên

1992

 

 

        22         

Lịch sử văn minh thế giới

Vũ Dương Ninh

Nxb Giáo dục

1998

Có sách photo

 

        23         

Tìm hiểu Nhật Bản

Vũ Hữu Nghị

Nxb KHXH

1991

 

 

        24         

Người Nhật

V. A. Pronnikov, I.D. Ladanov

Nxb Tổng hợp Hậu Giang

1990

 

 

        25         

Lịch sử văn hóa thế giới

X. Carpusina, V. Carpusin

Nxb Thế giới

2004

 

 

        26         

Độc đáo ẩm thực Huế

Nguyễn Nhã

Thông tấm

 

ebook

http://sachbaovn.vn/chi-tiet-sach/nu-cong-gia-chanh-MUIwNg/am-thuc-MUEwRg/Doc-dao-am-thuc-Hue-MUMwRDQ0Mjg

        27         

Bản sắc ẩm thực

Nguyễn Nhã

Thông tấm

 

ebook

Mua sách bản điện tử: http://sachbaovn.vn/chi-tiet-sach/nu-cong-gia-chanh-MUIwNg/am-thuc-MUEwRg/Ban-sac-am-thuc-Viet-Nam-MUMwQzRCMkQ 

        28         

Độc đáo ẩm thực Thăng Long Hà Nội

Nguyễn Nhã

Thông tấm

 

ebook

http://sachbaovn.vn/sach-le/nu-cong-gia-chanh-MUIwNg

        29         

ẩm thực Việt  Nam và thế giới

Nguyễn Thị Diệu Thảo

Phụ nữ

 

 

tiki