HUHT

Văn hoá các dân tộc thiểu số

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số cá biệt

Ghi chú

1

Văn hóa tộc người và văn hóa Việt Nam

GS.TS. Ngô Đức Thịnh

Nxb KHXH Hà Nội

2006

Sách in

Gt chính

2

Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở VN

Võ Quang Nhơn

Nxb ĐH và THCN Hà Nội

1983

Sách in

Gt chính

3

Sự biến đổi những giá trị xã hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa (Cb)

Nxb Chính trị

2014

Sách in

 

4

Trang phục của người Lào ở Tây Bắc Việt Nam

TS. Võ Thị Mai Phương

Nxb Chính trị

2012

Sách in

 

5

Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế

TS. Trần Thị Mai An

Nxb Chính trị

2014

Sách in

 

6

Nghiên cứu tộc người và văn hóa tộc người – Tiếp cận nhân học phát triển

Ngô Văn Lệ

Nxb ĐHQGTPHCM

2017

Sách in

 

7

Hỏi đáp về dân tộc học và một số vấn đề về dân tộc học ở Việt Nam hiện nay

Viện KHXH nhân văn quân sự

Nxb Chính trị

2017

Sách in

 

8

54 dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác

Bùi Thiết

Nxb Lao động2015

 

Sách in

 

9

Bộ sưu tập văn hóa dân gian Việt Nam

 

 

 

1.070 bản

Có tại TV

10

Nghiên cứu, lí luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam-Thời kỳ hiện đại-Diện mạo và đặc điểm

 

 

PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)-ThS. Nguyễn Thị Thanh Tuyền

 

 

Đại học Thái Nguyên

 

2014

 

http://dulichhue.sachweb.com/

 

ebook

11

Web tham khảo

 

 

 

http://hat.tailieu.vn

ebook

12

Văn hóa các dân tộc ít người

PGS. Lê Trung Vũ

 

1

 

398. 209597163