HUHT

Văn hóa Huế

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Huế – Triều Nguyễn 1 cái nhìn

Trần Đức Anh Sơn

Nxb VHTT

2007

 

 

 

 

2

Huế xưa và nay di tích và danh thắng

Phan Thuận An

Nxb VHTT

2008

Sách in

2

V1985, 1986

 

3

Huế – Triều Nguyễn 1 cái nhìn

Trần Đức Anh Sơn

NXB Thế giới

2018

Sách in

1

 

 

4

Di sản văn hóa Huế 20 năm bảo tồn và phát huy

TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

2002

Sách in

1

 

 

5

Quần thể di tích Huế

Phan Thuận An

Nxb Trẻ

 

Sách in

1

V976

 

6

Dấu ấn văn hóa Huế

Bùi Minh Đức

Nxb Văn học

2007

Sách in

1

V873

 

7

Nhà vườn Huế

Nguyễn Hữu Thông

Nxb Văn nghệ

2008

Sách in

1

 

 

8

Một trăm năm chợ Đông Ba

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2009

Sách in

2

MBS 2021

 

9

Huế những dấu ấn lịch sử và văn hóa

Trương Thị Cúc, Nguyễn Xuân Hoa

Nxb Thuận Hóa

2013

Sách in

1

 

 

10

Kiến trúc cố đô Huế

Lê Huy Khoa

NXB Thuận Hóa

2013

Sách in

2

MBS 2021

 

11

Kiểu Huế

Trần Đức Anh Sơn

Nxb Văn hóa văn nghệ

2016

Sách in

1

 

 

12

Lăng tẩm Huế – Một kỳ quan

Phan Thuận AN

NXB Thuận Hóa

2017

Sách in

2

MBS 2021

 

13

Huế – Thành phố di sản thế giới

Đào Hoa Nữ

NXB Thuận Hóa

2017

Sách in

1

MBS 2021

 

14

Cố đô Huế dấu ấn thời gian

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Đại học Huế

2021

Sách in

2

MBS 2021