HUHT

Trang vàng

        Xã hội hóa hoạt động thư viện là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Đó là một xu thế tất yếu, khách quan không thể đảo ngược trong quá trình phát triền nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Công tác xã hội hóa hoạt động thư viện không chỉ là biện pháp huy động sự đóng góp thích đáng về tiền của, phương tiện vật chất của nhân dân trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn hẹp, thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm” mà còn bao gồm cả việc huy động về  nhân lực (trí tuệ, tinh thần và thể chất), vật lực và tài lực. Ngay khi ngân sách nhà nước dồi dào, thì cũng phải thực hiện xã hội hóa bởi  vì yêu cầu về đáp ứng các dịch vụ thư viện ngày càng cao và không ngừng phát triển.

        Mục tiêu của công tác xã hội hóa hoạt động thư viện là nhằm tạo nên sự cộng hưởng của toàn xã hội về một môi trường đọc thân thiện. Trong đó, mọi người đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ thư viện có chất lượng cao

        Thông qua chính sách vận động khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp cho hoạt động Thư viện Khoa Du lịch viết tắt là HAT-LIB), HAT-LIB đã và đang nhận được sự hỗ trợ về nhân lực vật lực và tài lực từ các tổ chức cá nhân  sau:

  • Quỹ sách Châu Á.
  • Nguồn CSDL điện tử SSL ( Social Science library) của tổ chức GDAE ( Global development And Enviroment Institude at Tufts University, USA).
  • Văn phòng dự án công bố, phổ biến tài sản văn nghệ dân gian Việt Nam: Sách tiếng Việt về văn hóa dân gian Việt Nam.
  • Công ty Tài Liệu VDOC tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Quỹ Sách và hành động
  • Các cá nhân là những bạn đọc thân thiết của Thư viện, bao gồm: giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu đang làm việc, học tập tại Đại học Huế cũng như trên cả nước và nước ngoài, luôn sẵn sàng chia sẻ những nguồn tài liệu quý giúp làm phong phú hơn vốn tài liệu của Thư viện.
  • Được sự ủng hộ của Đoàn thanh niên Khoa Du lịch, HAT-LIB xây dựng chính sách khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt đông thư viện như quyên góp tài liệu, giáo trình, sách tham khảo với chủ đề “ Ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ”. Đặc biệt sinh viên Khoa Du lịch chính là các tình nguyện viên tích cực trong việc quảng bá hoạt động thư viện, thực hiện công tác truyền thông nhanh nhất và hiệu quả nhất.
  • Sự hợp tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên là các thầy giáo, cô giáo,  các chuyên gia về từng lĩnh vực cụ thể để triển khai các loại hình dịch vụ chất lượng cao như các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng thông tin cho sinh viên.

        Có thể khẳng định rằng, nguồn học liệu của HAT-LIB đã đáp ứng cơ bản về số lượng và chất lượng theo yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục. Để có kết quả như hiện nay, HAT-LIB xin trân trọng tri ân các tổ chức, cá nhân đã chung tay đóng góp vì một môi trường học tập chất lượng cao, góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo ra một thế hệ đọc sách để có tri thức, phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội.

Mọi thông tin về đóng góp, hỗ trợ LIB-HAT xin vui lòng liên hệ:

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Thư viện Khoa Du lịch –Đại học Huế

22 Lâm Hoằng, phường Vĩ Dạ, thành phố Huế

Email: thuviendulich@gmail.com

ĐT: 0543936289